Επιτροπή Ελέγχου

Την συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Creta Farms, γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η...