διοικητικό συμβούλιο

Σε σώμα συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Marfin Investment Group, το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των...

Την αύξηση του μέγιστου αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε η Sunlight στην Έκτακτη Γενική...

Το νέο Διοικητικό της Συμβούλιο, που ανασυγκροτήθηκε σε σώμα μετά την πρόσφατη παραίτηση του μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ...