Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Χαρίκλεια Απαλαγάκη

Διευκρινήσεις δίνει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών γύρω από τις διαδικασίες που αφορούν την απόφαση για αναστολή των προθεσμιών λήξης,...

Στεγαστική πίστη: Σε φάση ανάπτυξης μετά από μια 10ετία - Οι εκτιμήσεις των τραπεζών

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοινώνει ότι οι ελληνικές Τράπεζες - μέλη της είναι έτοιμες να συνδράμουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις...

Ο τραπεζικός κλάδος, ανταποκρινόμενος στις προκλήσεις που προκάλεσε η πρόσφατη υγειονομική κρίση, στηρίζει άμεσα και έμπρακτα επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Γιάννενα

Διευκρινήσεις σχετικά με την αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή (με ημερομηνία...