• Ελεγκτικό Συνέδριο

    Χρήστος Ράμμος

    Τρεις είναι συνολικά οι δικαστικοί που προσέφυγαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο και δικαιώθηκαν από την Ολομέλειά του, διεκδικώντας την επιστροφή...

    Στην τελευταία έκθεσή του, το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρεται στις καθυστερήσεις και παρατάσεις που παρατηρούνται στην εκτέλεση των δημοσίων έργων