• Οικονομία

  Ελεγκτικό Συνέδριο: Πιλοτική η απόφαση για τις συντάξεις των δικαστικών

  • NewsRoom
  Ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννης Σαρμάς (ΑΠΕ-ΜΠΕ)

  Ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννης Σαρμάς (ΑΠΕ-ΜΠΕ)


  Το Ελεγκτικό Συνέδριο, με επίσημη ανακοίνωσή του, ξεκαθαρίζει πως η απόφαση της Ολομέλειάς του για την επαναφορά των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, πίσω στα επίπεδα πριν από το 2012, είναι «πιλοτική».

  Αυτό σημαίνει πως δεν αφορά μόνο τους τρεις δικαστικούς που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αλλά και όσους άλλους έχουν  προσφύγει ή όσους προσφύγουν από εδώ και πέρα.

  «Υπενθυμίζεται ότι με τις πιλοτικές δίκες ως οι ανωτέρω επιλύονται ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχουν συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων και όχι διαφορές που αφορούν ειδικώς τον συγκεκριμένο διάδικο, το δικόγραφο του οποίου, φέροντας τα εν λόγω χαρακτηριστικά, έδωσε απλώς λαβή για την επίλυση των εν λόγω ζητημάτων», τονίζεται χαρακτηριστικά στο δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο.

  Το Ελεγκτικό αναφέρει επίσης πως η πιλοτική αυτή απόφαση δεν κάνει τίποτα άλλο από το να εφαρμόζει την απόφαση του Μισθοδικείου, σύμφωνα με την οποία «όταν δικάζει μεταξύ άλλων διαφορές από συντάξεις δικαστικών λειτουργών, συγκροτείται κατά πλειοψηφία από μη δικαστικούς λειτουργούς».

  Σύμφωνα με πληροφορίες εκκρεμούν περίπου 450 προσφυγές συνταξιούχων δικαστικών στο Ελεγκτικό.  Οι υπόλοιποι συνταξιούχοι δικαστικοί είναι περίπου 4000 που μπορούν να προσφύγουν κι αυτοί.

  Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, όσοι συνταξιούχοι δικαστικοί έχουν προσφύγει ή θα προσφύγουν, μπορούν να διεκδικήσουν αναδρομικά τουλάχιστον σε βάθος 3ετίας τη διαφορά από τις κομμένες συντάξεις.

  Οι αποφάσεις του Ελεγκτικού για τις υποθέσεις που εκκρεμούν αναμένονται πλέον σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα στους επόμενους 6 με 8 μήνες.

  Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα η σιωπηρή άρνηση της διοίκησης-Πολιτείας για επανακανονισμό της σύνταξης των τριών πρώην δικαστικών λειτουργών, που είχαν προσφύγει στο Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο, διότι όφειλε η Διοίκηση- Πολιτεία να υπολογίσει τη σύνταξή τους μη εφαρμόζοντας τις κριθείσες από το Μισθοδικείο ως αντισυνταγματικές σχετικές διατάξεις του νόμου 4387/2016, αλλά τις προϊσχύσασες αυτών.

  Στην ανακοίνωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επισημαίνεται πάντως ότι « η εκ του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος υποχρέωση για παροχή πλήρους δικαστικής προστασίας από την προσβολή των συνταξιοδοτικής φύσης δικαιωμάτων των δικαστικών λειτουργών και η εντεύθεν διασφάλιση της πρακτικής αποτελεσματικότητας του δικαιώματος του οποίου η προσβολή διαγνώστηκε με απόφαση του ειδικού Δικαστηρίου, επιβάλλει όπως η συνταξιοδοτική Διοίκηση, μετά τη δικαστική διάγνωση της αντισυνταγματικότητας μειώσεων σε σύνταξη δικαστικού λειτουργού, προβεί, εφ’ όσον τούτο ζητηθεί και ανεξαρτήτως αν η απόφαση του εν λόγω Δικαστηρίου αφορούσε στον ίδιο».

  Σύμφωνα με την άποψη της μειοψηφίας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ι. Σαρμάς, θα χρειαστεί προθεσμία ενός έτους η κυβέρνηση για να προχωρήσει στην εκτέλεση της απόφασης λόγω του δημοσιονομικού κόστους που αυτή θα επιφέρει.

  Η ανακοίνωση του Ελεγκτικού

  «Με τρείς πιλοτικές της αποφάσεις (1330/2023, 1331/2023 και 1332/2023), η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου επέλυσε ζητήματα που εγέρθηκαν σχετικά με την εκτέλεση των
  255/2021 και 2/2022 αποφάσεων του ειδικού κατά το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος Δικαστηρίου (Μισθοδικείου).

  Το ειδικό αυτό Δικαστήριο1 έκρινε στις εν λόγω αποφάσεις του ότι η υπαγωγή για τον υπολογισμό των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών στη νομοθεσία περί ΕΦΚΑ είναι αντισυνταγματική λόγω του υπερβολικά χαμηλού ποσοστού αναπλήρωσης που προκύπτει και ότι, μετά τη θέση εκποδών ως αντισυνταγματικής της εν λόγω νομοθεσίας, εφαρμόζεται για τον υπολογισμό των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών η προϊσχύσασα νομοθεσία.

  Υπενθυμίζεται ότι με τις πιλοτικές δίκες ως οι ανωτέρω επιλύονται ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχουν συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων και όχι διαφορές που αφορούν ειδικώς τον συγκεκριμένο διάδικο, το δικόγραφο του οποίου, φέροντας τα εν λόγω χαρακτηριστικά, έδωσε απλώς λαβή για την επίλυση των εν λόγω ζητημάτων.

  Ασκώντας την παρακολουθηματικού χαρακτήρα έναντι του ειδικού κατά το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος Δικαστηρίου δικαιοδοσία του, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε τα εξής στο
  πλαίσιο των ήδη επιλυθέντων από το ειδικό αυτό Δικαστήριο ζητημάτων:

  Η εκ του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος υποχρέωση για παροχή πλήρους δικαστικής προστασίας από την προσβολή των συνταξιοδοτικής φύσης δικαιωμάτων των δικαστικών λειτουργών και η εντεύθεν διασφάλιση της πρακτικής αποτελεσματικότητας του δικαιώματος του οποίου η προσβολή διαγνώστηκε με απόφαση του ειδικού Δικαστηρίου, επιβάλλει όπως η συνταξιοδοτική Διοίκηση, μετά τη δικαστική διάγνωση της αντισυνταγματικότητας μειώσεων σε σύνταξη δικαστικού λειτουργού, προβεί, εφ’ όσον τούτο ζητηθεί και ανεξαρτήτως αν η απόφαση του εν λόγω Δικαστηρίου αφορούσε στον ίδιο τον αιτούντα, σε νέο, σύμφωνο με το Σύνταγμα, υπολογισμό της σύνταξης, εκδίδοντας νέα εκτελεστή διοικητική πράξη· τυχόν δε άρνηση να ενεργήσει σχετικώς αποτελεί απορριπτική εκτελεστή διοικητική πράξη που προσβάλλεται με έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  Σε υποθέσεις συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών, το Ελεγκτικό Συνέδριο υποχρεούται κατά το Σύνταγμα να σέβεται τις επί νομικών ζητημάτων κρίσεις του ειδικού Δικαστηρίου, που έχει τη σχετική πρωτογενή εκ του Συντάγματος δικαιοδοσία. Μη νόμιμη και ακυρωτέα η σιωπηρή άρνηση της συνταξιοδοτικής Διοίκησης για επανακανονισμό της σύνταξης δικαστικού λειτουργού, αφού αυτή όφειλε να υπολογίσει τη σύνταξή του μη εφαρμόζοντας τις κριθείσες αρμοδίως ως αντισυνταγματικές ρυθμίσεις, αλλά τις προϊσχύσασες αυτών.

  Εφαρμοστέες για τον κανονισμό της σύνταξης των δικαστικών λειτουργών εκκαλούντος είναι οι προϊσχύσασες του ν. 4387/2016 διατάξεις, ενώ το καταβλητέο ποσό της σύνταξής τους υπόκειται μόνο στις περικοπές και τις κρατήσεις που δεν αντίκεινται σε υπερνομοθετικής ισχύος κανόνες, σύμφωνα με όσα έχουν κριθεί από το εν λόγω ειδικό Δικαστήριο και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

  Το ζήτημα της συμπερίληψης στις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αναλογίας μεταξύ αποδοχών ενεργείας και συντάξιμων αποδοχών, του ποσού της αποζημίωσης λόγω της συμμετοχής δικαστικών λειτουργών στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, ανήκει, ως εκ της φύσης του ζητήματος και ενόψει του ότι δεν έχει αυτό επιλυθεί με προηγούμενη απόφασή του, στην αρμοδιότητα του κατά το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος ειδικού Δικαστηρίου».

  Οι τρεις αποφάσεις

  Στις τρεις αποφάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί  (1330 έως 1332/2023) αναφέρονται τα ποσά που παίρνουν οι 3 ανώτατοι και αυτά που θα έπαιρναν.

  Οι αποφάσεις έχουν δημοσιευθεί στη σελίδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  Δείτε αναλυτικά τις αποφάσεις εδώ:

  1330/2023 Απόφαση Μείζονος Ολομέλειας

  1331/2023 Απόφαση Μείζονος Ολομέλειας

  1332/2023 Απόφαση Μείζονος Ολομέλειας

  Διαβάστε επίσης

  Απόφαση – βόμβα από Ελεγκτικό Συνέδριο: Οι συντάξεις των δικαστών επανέρχονται στα επίπεδα που ίσχυαν προ του 2012

  Ο Ράμμος της ΑΔΑΕ και οι πρώην πρόεδροι Αρείου Πάγου και Ελεγκτικού οι τρεις που προσέφυγαν για μεγαλύτερες συντάξεις

  Πότε θα πάρουν τις αυξήσεις στις συντάξεις τους οι δικαστικοί, μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου  ΣΧΟΛΙΑ