δικαστήρια

Αλέξανδρος Μάνος, CEO Intrasoft

Ανάδοχος στον μεγάλο διαγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης»,...