διοικητικό συμβούλιο

Την συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Creta Farms, γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η...

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Intralot. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η σύνθεσή του έχει ως εξής: Σωκράτης...

Η Εταιρεία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, σε σημερινή συνεδρίασή, ανασυγκροτήθηκε...

Νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intracom Holdings, την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου. Το...

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 19 Νοεμβρίου 2018...