• Ναυτιλία

  Επανεξελέγη πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ο Γιώργος Πατέρας

  Ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ο Γιώργος Πατέρας

  Ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ο Γιώργος Πατέρας


  Συγκροτήθηκε σε Σώμα το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΝΕΕ), Πρόεδρος ορίστηκε και πάλι ο ∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΠΑΤΕΡΑΣ και αντιπρόεδροι: οι κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σπ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΤΟΣ και ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ.

  Μέλη της διοικούσας επιτροπής εξελέγησαν οι κ.κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΤΣΙ∆ΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ.

  Αναλυτικά τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι οι εξής:

  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΕΡΓΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΒΕΡΝIΚΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ, ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΟ∆ΟΣΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΛΟΥ∆ΑΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, ΠΑΤΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ – ΝΑΤΑΛΙΑ, ΠΛΑΤΣI∆ΑΚΗΣ IΩΑΝΝΗΣ, ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ και ΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.

  Διαβάστε επίσης:  ΣΧΟΛΙΑ