Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πρόστιμο 6 εκατ. ευρώ και 3,25 εκατ. σε Cosmote και ΟΤΕ, αντιστοίχως, μετά τις κυβερνοεπιθέσεις του Σεπτεμβρίου 2020 - H απάντηση της εταιρείας 

Συνολικό πρόστιμο ύψους 6.000.000 ευρώ επέβαλε με απόφασή της (4/2022) η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην εταιρεία COSMOTE...

H Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καλεί τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας να προβούν άμεσα στην εκπλήρωση της υποχρέωσης...