αποζημιώσεις

Χωρίς προκαταβολή θα «αναλαμβάνει» πλέον τους Έλληνες ασθενείς το σύστημα υγείας της Αυστρίας. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)...