Ανατολική Μεσόγειος

Η ανάπτυξη των διμερών σχέσεων σε διάφορους τομείς, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και η διαχείριση του δεύτερου...

Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για λόγους ενεργειακής ασφάλειας, να έχει εναλλακτικές πηγές ενεργειακού εφοδιασμού με φυσικό...