αυτοκίνητο

Το αυτοκίνητό σας χρειάζεται έναν τυπικό έλεγχο προτού ξεκινήσετε για το «τέλειο Σαββατοκύριακο»

Παραδοσιακά παραμονή Πρωτοχρονιάς, μετράω τα νέα αυτοκίνητα που οδήγησα (72) και προσπαθώ να ξεχωρίσω αυτά που με κέρδισαν

Υπάρχει μια υστερία στους κατασκευαστές, υποκινούμενη από την Ε.Ε. όσον αφορά στην παρεμβατικότητα των ηλεκτρονικών βοηθημάτων. Θυμάμαι τις ατέρμονες...