• Οικονομία

  Ποιοι εργαζόμενοι προστατεύονται από την απόλυση

  WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  Γιάννης Καρούζος, δικηγόρος-εργατολόγος

  Γιάννης Καρούζος, δικηγόρος-εργατολόγος


  Προστασία α λα καρτ από τις απολύσεις ισχύει το φθινόπωρο για χιλιάδες μισθωτούς ανάλογα με τα ειδικά μέτρα στα οποία είναι ενταγμένες οι επιχειρήσεις τους.

  Όπως επισημαίνει στο «Mononews», ο δικηγόρος Γιάννης Καρούζος κομβικό ρόλο στην ανάσχεση των απολύσεων παίζουν τους τελευταίους μήνες οι αναστολές των συμβάσεων εργασίας, καθώς ήταν περιορισμένη μέχρι τον Ιούλιο η συνεισφορά του μηχανισμού «Συν – Εργασία». Ειδική μέριμνα ισχύει για τους εποχικούς υπαλλήλους, λόγω και της λήξης της τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα με τον κ. Καρούζο υπάρχει τριπλό δίχτυ ασφαλείας:

  1. Αναστολή σύμβασης εργασίας

  Οι εργαζόμενοι που μπαίνουν σε αναστολή σύμβασης, αλλά και οι συνάδελφοί τους στην ίδια επιχείρηση που δεν βρίσκονται σε αναστολή, προστατεύονται κατά την διάρκεια της αναστολής καθώς και για 30 ημέρες μετά. Όπως αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις, οι επιχειρήσεις – εργοδότες για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου των αναστολών υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Οι ίδιοι επιχειρηματίες υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα 30 ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

  Με το σημερινό πλαίσιο, οι αναστολές ισχύουν για Αύγουστο και Σεπτέμβριο, στις επιχειρήσεις επισιτισμού, πολιτισμού, αθλητισμού καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά βάσει ΚΑΔ. Συνεπώς, η προστασία ισχύει σε κάθε περίπτωση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και για 30 ημέρες μετά. Με νέα νομοθετική ρύθμιση, έρχεται – όπως έχει εξαγγείλει το υπουργείο Εργασίας – νέα παράταση του μέτρου των αναστολών και για τον Οκτώβριο. Συνεπώς, η προστασία από τις απολύσεις θα ισχύει σε κάθε περίπτωση έως 31 Οκτωβρίου, αλλά και για 30 ημέρες μετά. Πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αναφέρουν πως στο κυβερνητικό επιτελείο επικρατούν σκέψεις και για νέα παράταση των αναστολών τον Νοέμβριο ή και τον Δεκέμβριο, ώστε η προστασία να φτάσει έως το τέλος του έτους. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που προφανώς θα αποφασίζεται σταδιακά, ανάλογα με την πορεία της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης.

  1. Μηχανισμός «Συν – Εργασία»

  Οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Συν-εργασία»προστατεύονται οι ίδιοι για το χρονικό διάστημα που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα, όχι όμως οι υπόλοιποι μισθωτοί της ίδιας επιχείρησης. Όπως αναφέρεται στην σχετική διάταξη, οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μηχανισμού υποχρεούνται να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτόν και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

  1. Εποχικοί εργαζόμενοι

  Ειδικές νομοθετικές προβλέψεις ισχύουν για τους εποχικούς εργαζομένους σε επιχειρήσεις που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους κατά το 3ο τρίμηνο του 2019και μπήκαν στο μέτρο της επιδότησης κατά 100% των εργοδοτικών εισφορών για το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Αν και οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται για την ίδια περίοδο, δηλαδή από 1η Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού που είχαν στις 30 Ιουνίου, με «λίφτινγκ» στην σχετική ΚΥΑ προβλέφθηκαν εξαιρέσεις εργαζομένων που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο της προστασίας. Αυτοί είναι :

  -οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους,

  -οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης,

  -οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά την 30ή Ιουνίου 2020,

  -οι εργαζόμενοι που την 30ή Ιουνίου 2020 βρίσκονταν σε αναστολή και

  -οι περιπτώσεις λύσεως της συμβάσεως εργασίας λόγω θανάτου του εργαζομένου.

  Σημειώνεται πως το πλαίσιο της προστασίας στις εποχικές επιχειρήσεις κι εφόσον οι εργαζόμενοι έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό «Συν – Εργασία» ισχύει μέχρι 15 Οκτωβρίου ή μέχρι 31 Δεκεμβρίου ειδικά για τις επιχειρήσεις αερομεταφορών. Οι εξαιρέσεις των εργαζομένων που δεν προστατεύονται είναι οι ίδιες.

  Τέλος, σε περίπτωση κατά την οποία επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού, έχοντας κάνει χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους, διακόψουν οριστικά τις εργασίες τους, λόγω των συνεπειών του φαινομένου του κορωνοϊού COVID – 19, πριν το πέρας της τουριστικής περιόδου, προβαίνοντας σε καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους,  οι καταγγελίες αυτές δεν θεωρούνται άκυρες.Επίσης για τις ίδιες περιπτώσεις επιχειρήσεων, δεν υφίσταται η υποχρέωση διατήρησης του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας για το χρονικό διάστημα των 30 ημερών μετά την λήξη των αναστολών των συμβάσεων εργασίας.Οι δε εργαζόμενοι που θα απολυθούν, δικαιούνται αποζημίωσης ειδικού σκοπού αναλογικά για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μετά την καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους και μέχρι 30/9/2020, εφόσον δεν εργάζονται σε άλλον εργοδότη, την οποία μπορούν να λάβουν κατόπιν μονομερούς υπεύθυνης δήλωσής τους στο σύστημα «Εργάνη».  ΣΧΟΛΙΑ