Business

Βασιλική Λαζαράκου: Τι αλλάζει από τον Ιανουάριο του 2022 στις γνωστοποιήσεις ESG των εισηγμένων

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη


Άμεσα πρέπει να προσαρμόσουν οι εισηγμένες τη  γνωστοποίηση μη χρηματοοικονομικών δεδομένων, στο πλαίσιο της εφαρμογής των νέων νομοθεσιών για τα ESG.

Καθώς συγκεντρώνεται πλήθος κεφαλαίων για να χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια ESG, ο πήχης ανεβαίνει οι επενδυτές ζητούν όλο και περισσότερη και πιο λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με τις επιδόσεις των εταιρειών στη βιωσιμότητα.

Από την 1η Ιανουαρίου το 2022, οι εισηγμένες θα πρέπει να γνωστοποιούν με συγκεκριμένο λεπτομερή τρόπο τα μη οικονομικά τους δεδομένα και, αν και το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τις υποχρεώσεις τους είναι υπό διαμόρφωση, πρέπει άμεσα να το υιοθετήσουν.

Όπως είπε, μιλώντας πρόσφατα σε ημερίδα για τα κριτήρια ESG που διοργάνωσε το Κέντρο Αειφορίας CSE, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Βασιλική Λαζαράκου, “είναι μεγάλη η σημασία των κριτηρίων ESG για τις αγορές διεθνώς και όχι μόνο στην Ευρώπη”.

Και την περίοδο αυτή, τόνισε, “εταιρείες  και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καλούνται να βελτιώσουν τη γνωστοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, καθώς οι χρήστες αυτών των πληροφοριών, κυρίως επενδυτές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, απαιτούν περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες από εταιρείες σχετικά με την κοινωνική και περιβαλλοντική τους απόδοση και επιπτώσεις”.

Πρέπει άμεσα να προετοιμαστούν οι εταιρείες

Το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει την υποχρέωση γνωστοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών (Νon financial disclosure), είναι υπό διαμόρφωση, ωστόσο οι επιχειρήσεις πρέπει να ετοιμαστούν άμεσα για να είναι έτοιμες από 1/1/2022.

Όπως τόνισε η κυρία Λαζαράκου: “Το SFDR (Ο κανονισμός για τις βιώσιμες χρηματοοικονομικές γνωστοποιήσεις (SFDR) – (ΕΕ 2019/2088), θέτει εναρμονισμένους κανόνες για τους συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές και τους συμβούλους για διαφάνεια, όσον αφορά τον εντοπισμό των κινδύνων βιωσιμότητας και τον προσδιορισμό των συνεπειών της βιωσιμότητας, και την πληροφόρηση σχετικά με τη βιωσιμότητα στα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Επίσης ορίζονται οι έννοιες των βιώσιμων επενδύσεων, κίνδυνοι βιωσιμότητας και τα κριτήρια βιωσιμότητας (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, σεβασμός ανθρώπινων δικαιωμάτων).

Το SFDR  είναι σε  ισχύει  από τις 10 Μαρτίου 2021, αλλά ακόμη σχέδια τα Κανονιστικών Τεχνικών Προτύπων (RTS) αλλά δεν έχουν λάβει τη μορφή επίσημου νομικού κειμένου της ΕΕ και επομένως δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί”.

Ωστόσο, σημείωσε η κυρία Λαζαράκου, “οι 3  ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές Αρχές (European Supervisor Authorities) έχουν πει  ότι το SFDR ισχύει ως η νομοθεσία πρώτου επιπέδου και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επανεξετάσουν τα RTS ως βασική καθοδήγηση, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης.

Ταυτόχρονα, ένα συμπληρωματικό RTS βρίσκεται επίσης υπό διαβούλευση μετά το έργο της Μικτής Επιτροπής του ESA όσον αφορά τις προσαρμογές που απαιτούνται σύμφωνα με το taxonomy Regulation και τα προϊόντα που σχετίζονται με αυτόν.

Το taxonomy Regulation εισήγαγε ένα πρόσθετο πλαίσιο στο SFDR, για τους συμμετέχοντες στην αγορά και τα προϊόντα που ευθυγραμμίζονται με την ταξινόμηση. Η εφαρμογή του ξεκινά από 1.1.22 για ορισμένους περιβαλλοντικούς στόχους και 1.1.23 για άλλους”.

Το  Τaxonomy Regulation περιλαμβάνει τους βασικούς 6 περιβαλλοντικούς στόχους, και αποσκοπεί στη  βελτιωμένη  γνωστοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών:

– Το άρθρο 8 του κανονισμού για την φορολογία υποχρεώνει τις επιχειρήσεις που καλύπτονται από την οδηγία 2014/95 / ΕΕ («οδηγία για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση») να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με το πώς και σε ποιο βαθμό οι δραστηριότητές τους συνδέονται με οικονομικές δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά βιώσιμες βάσει του taxonomy Regulation.

Όπως τόνισε η κ. Λαζαράκου, για τους ρυθμιστές των Κεφαλαιαγορών σήμερα τα κριτήρια ESG είναι πρώτη προτεραιότητα. Και σημείωσε ότι «τα κριτήρια EFG, δεν είναι μόνο απάντηση στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής αλλά μια απάντηση στις απαιτήσεις των καταναλωτών για περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις και στις απαιτήσεις των επενδυτών για περισσότερη διαφάνεια και αξιοπιστία για όσους συμμετέχουν στις κεφαλαιαγορές».

Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο

Στο νέο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για το ESG περιλαμβάνονται:

– Ο κανονισμός για το taxonomy (ΕΕ 2020/852)

– Ο κανονισμός για τις βιώσιμες χρηματοοικονομικές γνωστοποιήσεις (SFDR) – (ΕΕ 2019/2088) όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό ταξινόμησης.

– Ο κανονισμός για τα σημεία αναφοράς αειφορίας (ΕΕ 2019/2089)

– Πιο πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας για την αναφορά εταιρικής βιωσιμότητας (μέχρι σήμερα γνωστή ως NFDR)

-Επιπλέον, η ΕΕ εργάζεται επί του παρόντος σε ένα μελλοντικό νομοθετικό πλαίσιο για, π.χ.o το Πράσινο Πρότυπο Ομολόγων (GBS) με βάση την Ομάδα Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων της ΕΕ (TEG) και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ECOLABEL (π.χ. ετικέτα για χρηματοοικονομικά προϊόντα).

-Προσαρμογές σε άλλα νομικά πλαίσια (MIFID II, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων κλπ.) για την υιοθέτηση της προσέγγισης ESG.

– Πλατφόρμα  για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, η οποία συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη τεχνικών κριτηρίων ελέγχου για τον κανονισμό ταξινόμησης

– Εξελίξεις σε επίπεδο πολιτικής, μέσω της ομάδας εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωσηΣΧΟΛΙΑ