Βασιλική Λαζαράκου

the wise man

Και τι δεν ακούν τις τελευταίες εβδομάδες για το ζήτημα της Πειραιώς οι επιτελείς του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας…Ακούν για...

the wise man

Ο ιδιώτης - πάροχος υποχρεούται, βάσει του θεσμικού πλαισίου, να παρέχει πλην των μικροδανείων και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον δανειολήπτη.

  • 1
  • 2