Business

ΤΙΤΑΝ: Αύξηση κερδών 28,1% – Σταθερά τα έσοδα στο εννεάμηνο

  • NewsRoom
ΤΙΤΑΝ

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος. Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΙΤΑΝ


Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας πέτυχε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ στο εννεάμηνο, χάρη στη λειτουργική σταθερότητα και την ανάκαμψη των πωλήσεων στις κύριες αγορές δραστηριοποίησης το 3ο τρίμηνο του 2020

Ειδικότερα, ο Όμιλος κατέγραψε σταθερό κύκλο εργασιών στα €1.202 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) κατέγραψαν αύξηση κατά 10% και διαμορφώθηκαν στα €229 εκ,. χάρη στις χαμηλότερες τιμές ενέργειας, στη συγκράτηση των δαπανών και την σταθερότητα των τιμών.

Παράλληλα, ο Όμιλος σημείωσε ισχυρές ταμειακές ροές και μείωση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου κατά €74 εκ., σε σύγκριση με το τέλος του 2019 και κατά €125 εκ. σε σύγκριση με το τέλος Σεπτεμβρίου 2019.

Βελτίωση σημειώθηκε στις επιδόσεις του Ομίλου, η οποία βασίστηκε στην ισχυρή αγορά των ΗΠΑ, τις υψηλές αποδόσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς, ενώ τα αποτελέσματα στην Αίγυπτο υπήρξαν δυσμενή.

Επιπροσθέτως, επισπεύσθηκαν τα μέτρα για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, αλλά και η πρώτη υποβολή αναφοράς στην πλατφόρμα του CDP.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου της ΤΙΤΑΝ, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος δήλωσε:

«Ανταποκρινόμαστε ταυτόχρονα και με επιτυχία σε πολλαπλές προκλήσεις: Μεριμνούμε για τους ανθρώπους μας και για αυτούς που βρίσκονται κοντά μας, βελτιώνουμε τα λειτουργικά μας αποτελέσματα και επιταχύνουμε την πρόοδο μας στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Σε ένα αβέβαιο περιβάλλον, έχουμε εμπιστοσύνη στην ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου, με βάση την ίδια τη φύση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, την αποτελεσματικότητα με την οποία μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία μέχρι σήμερα, καθώς και την προσήλωση και αφοσίωση των ανθρώπων μας».

Ανασκόπηση αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2020

To εννεάμηνο του 2020, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέγραψε ισχυρότερες οικονομικές επιδόσεις σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, λόγω της ανθεκτικότητας των όγκων πωλήσεων στις περισσότερες αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, όπως καταδεικνύεται από την ισχυρή αγορά των ΗΠΑ, τις υψηλές αποδόσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τις περαιτέρω ενδείξεις ανάκαμψης στην Ελλάδα, τη δυναμική ανάπτυξη των εγχώριων πωλήσεων και των εξαγωγών στην Τουρκία και τη βελτιωμένη ζήτηση στη Βραζιλία.

Τα αποτελέσματα στην Αίγυπτο ήταν δυσμενή εξαιτίας των δυσχερειών που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη αγορά. Η ανάκαμψη της ζήτησης ενίσχυσε τη σταθερότητα των τιμών και, σε συνδυασμό με το ιδιαίτερα ευνοϊκό κόστος θερμικής ενέργειας και την επιτυχή διαχείριση των δαπανών, ενίσχυσαν την κερδοφορία του Ομίλου.

O ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου το εννεάμηνο του 2020 παρουσίασε οριακή μείωση 0,5% και διαμορφώθηκε στα €1.202,4 εκ. Οι συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού στον Όμιλό μας ήταν σαφώς λιγότερο επιβαρυντικές σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις.

Μετά την κάμψη της δραστηριότητας κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, η κατασκευαστική δραστηριότητα επανήλθε σύντομα μόλις χαλάρωσαν τα περιοριστικά μέτρα, αναδεικνύοντας την ανθεκτικότητα των αγορών σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησής μας.

Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020 αυξήθηκε κατά 10,1% και διαμορφώθηκε στα €229,4 εκ., επωφελούμενη από την σταθερότητα των τιμών και των εσόδων, ενώ τα χαμηλότερα λειτουργικά κόστη, ιδίως στη θερμική ενέργεια, οδήγησαν σε εξοικονόμηση δαπανών.

Tα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το εννεάμηνο του 2020, κατέγραψαν κέρδη ύψους €58 εκ. έναντι €45,2 εκ. κατά την ίδια περίοδο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 28,1%. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα, φθάνοντας τα €127,7 εκ., σημειώνοντας αύξηση ύψους €41,3 εκ. σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2019.

Οι ταμειακές ροές ευνοήθηκαν από τα υψηλότερα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), τη μείωση των επενδυτικών δαπανών (€60,4 εκ. έναντι €75,5 εκ. το 2019) και τη συγκράτηση των κεφαλαίων κίνησης. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε €766 εκ., χαμηλότερος κατά €74 εκ., σε σύγκριση με το τέλος του 2019 και χαμηλότερος κατά €125 εκ. σε σύγκριση με το τέλος Σεπτεμβρίου 2019.

Τον Ιούλιο του 2020, η Titan Global Finance εξέδωσε ομολογίες συνολικής αξίας ύψους €250 εκ., λήξεως 2027 και με ετήσιο επιτόκιο 2,75%. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για την εξόφληση άλλων δανειακών υποχρεώσεων.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 3ο τρίμηνο του 2020, μειώθηκε κατά 1,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκε στα €416 εκ., ενώ αυξήθηκε κατά 2,6% με σταθερές νομισματικές ισοτιμίες. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 7,4% και διαμορφώθηκαν στα €92,6 εκ.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020, τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κατέγραψαν κέρδη ύψους €35,5 εκ. έναντι €31,9 εκ. κατά την ίδια περίοδο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 11,4%.

ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ, η αγορά διατήρησε τη δυναμική της. Οι επιπτώσεις της πανδημίας στον κατασκευαστικό κλάδο δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρές. Η αγορά κατοικίας –ειδικότερα οι νεόδμητες μονοκατοικίες (single-family housing) – και τα έργα υποδομής εξακολούθησαν να δίνουν ώθηση στην αγορά, ενώ ο κλάδος εμπορικών και βιομηχανικών ακινήτων σημείωσε κάμψη, λόγω των μακροοικονομικών συνθηκών που επικρατούν.

Η ζήτηση στην αγορά κατοικίας διαμορφώθηκε σε υψηλά επίπεδα λόγω των εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια και του περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων προς πώληση κατοικιών. Στη Φλόριντα και στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες παρά τις διαφορές που υπάρχουν στις εν λόγω περιοχές, οι αγορές παρέμειναν εύρωστες, λόγω των καλών συνθηκών αγοράς τόσο στον κλάδο των κατοικιών όσο και στα έργα υποδομής.

Παράλληλα, δυναμικές επιδόσεις κατέγραψαν και τα αδρανή υλικά, όπου ο Όμιλος ωφελήθηκε από τη στρατηγική καθετοποίησης που εφαρμόζει.

Η κερδοφορία κατά το τρίτο τρίμηνο ευνοήθηκε από την έμφαση που δόθηκε στη συγκράτηση των δαπανών και από την ευελιξία που επέδειξε η ΤΙΤΑΝ America να προσαρμόζεται στις συνθήκες της αγοράς. Συνολικά τους 9 μήνες του 2020, ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ ανήλθε σε €714,6 εκ., καταγράφοντας οριακή μείωση 1% σε ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €141,4 εκ., καταγράφοντας αύξηση 3,2%. Το περιθώριο κερδοφορίας αυξήθηκε σε 19,8% από 19% κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη

Στην ελληνική αγορά σημειώθηκε σημαντική ανάκαμψη μετά τη χαλάρωση των έκτακτων περιοριστικών μέτρων τον Μάιο. Η ανάκαμψη της κατασκευαστικής δραστηριότητας συνεχίστηκε και το τρίτο τρίμηνο του έτους, στηριζόμενη σε μια ευρεία σειρά έργων μικρότερης κλίμακας, που αφορούν τόσο σε έργα υποδομής, όσο και σε εμπορικά/βιομηχανικά κτίρια σε διάφορες περιοχές της χώρας και εκτός των αστικών κέντρων.

Μεγάλα έργα υποδομής ξεκίνησαν, βρίσκονται όμως ακόμη στα πρώτα στάδια υλοποίησής τους, ενώ κατακυρώθηκε πλέον και η ανάθεση της πολυαναμενόμενης σύμβασης για την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας. Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφάνισε επίσης θετική δυναμική.

Οι εξαγωγές κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω της απόφασης του Ομίλου για μείωση των λιγότερο επικερδών εξαγωγών, στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης θεώρησης των απαιτήσεων όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Σε συνδυασμό με τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής αγοράς, η κερδοφορία ενισχύθηκε και από τις χαμηλότερες τιμές θερμικής ενέργειας. Η συνεχιζόμενη πρόοδος στην αξιοποίηση των εναλλακτικών καυσίμων στα εργοστάσιά μας στην Ελλάδα συνέβαλε στη μείωση των δαπανών αλλά και του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου.

Τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, ο κύκλος εργασιών στην Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη διαμορφώθηκε στα €177,9 εκ., καταγράφοντας μείωση 3,9%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα € 16,4εκ., καταγράφοντας αύξηση 5,9%.

Νοτιοανατολική Ευρώπη

Σχεδόν όλες οι τοπικές αγορές δραστηριοποίησης του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανέκαμψαν δυναμικά το τρίτο τρίμηνο. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €196,6 εκ., καταγράφοντας αύξηση 0,9% χάρη στην άνοδο των τιμών και στα καλά επίπεδα των πωλήσεων γενικότερα.

Η δραστηριότητα στην περιοχή συνέχισε να βασίζεται σε έργα κατασκευής κατοικιών και εμπορικών ακινήτων, καθώς επίσης και σε συγκεκριμένα έργα υποδομής, κυρίως οδοποιίας, ανάλογα με την αγορά. Τα ευνοϊκά επίπεδα των τιμών ενέργειας συνέβαλλαν στην αύξηση της κερδοφορίας και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €72,7 εκ. κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, σημειώνοντας αύξηση 23,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι.

Ανατολική Μεσόγειος

Παρά τις έντονες μακροοικονομικές προκλήσεις, η αγορά της Τουρκίας κατέγραψε μεγάλη άνοδο, ωθούμενη από τον ιδιωτικό κατασκευαστικό κλάδο που στηρίχθηκε από κρατικές πρωτοβουλίες και ευνοϊκά στεγαστικά προγράμματα.

Τον Ιούνιο οι πωλήσεις κατοικιών αυξήθηκαν σε πρωτοφανή επίπεδα και ο αριθμός των διαθέσιμων προς πώληση κατοικιών μειώθηκε σημαντικά, έτσι ώστε να αναμένεται η συνέχιση της υψηλής οικοδομικής δραστηριότητας. Παρά τα θετικά αποτελέσματα του Ομίλου, η έντονη διολίσθηση της Τουρκικής λίρας επηρεάζει δυσμενώς τα αποτελέσματα σε ευρώ.

Η Adocim, θυγατρική του Ομίλου στην Τουρκία, ευνοήθηκε από την άνοδο της εγχώριας ζήτησης η οποία, σε συνδυασμό με τις εξαγωγές, οδήγησε σε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας. Οι συνθήκες στην αγορά της Αιγύπτου εξακολουθούν να είναι δύσκολες.

Η αγορά δοκιμάζεται από την πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα και το 2020 η ζήτηση σημείωσε πτώση για τέταρτη συνεχή χρονιά. Η εγχώρια κατανάλωση κατά το διάστημα των εννέα μηνών συρρικνώθηκε κατά περίπου 7%.

Ο κυριότερος λόγος για αυτή την πτώση ήταν η εξάμηνη αναστολή των αδειών στον ιδιωτικό κατασκευαστικό κλάδο η οποία έχει εν μέρει αρθεί από τον Οκτώβριο. Έκτοτε η ζήτηση έχει αρχίσει να ανακάμπτει. Οι τιμές παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα κυρίως λόγω του μειωμένου συντελεστή λειτουργίας των εργοστασίων όλων των παραγωγών στην αγορά.

Κατά τους εννέα μήνες του 2020, ο κύκλος εργασιών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου διαμορφώθηκε στα €113,2 εκ., καταγράφοντας αύξηση 5,8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) είχαν αρνητικό πρόσημο στα €1,1 εκ., αποτυπώνοντας τις δυσμενείς συνθήκες στην Αίγυπτο.

Βραζιλία (Κοινοπραξία)

Για δεύτερο συνεχές έτος, η αγορά της Βραζιλίας κατέγραψε ανάπτυξη. Οι δραστηριότητές μας στη χώρα αναπτύσσονται δυναμικά με αύξηση των πωλήσεων και των τιμών και κατά συνέπεια αύξηση της κερδοφορίας. Η ζήτηση στην αγορά σημείωσε απότομη άνοδο, ακόμη και κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας.

Η άνοδος ήταν κυρίως αποτέλεσμα της αυξημένης δραστηριότητας σε εργασίες και επισκευές από ιδιώτες. Παρόλο που τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς παραμένουν ισχυρά, εξακολουθεί να επικρατεί ένα κλίμα αβεβαιότητας λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης του αριθμού κρουσμάτων κορονοϊού σε μια μεγάλη και πολυπληθή χώρα.

Ανασκόπηση μη-χρηματοοικονομικών επιδόσεων

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Ομίλου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μακροπρόθεσμος στόχος μας παραμένει η μείωση των ειδικών εκπομπών CO2 κατά περίπου 30% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 μέχρι το 2030.

Παράλληλα, προχωρούμε με γρήγορο ρυθμό προς την επίτευξη του στόχου για μείωση των εκπομπών μας κατά 20% μέσα στην περίοδο 2021-2023, αυξάνοντας τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, επιταχύνοντας τις προσπάθειες μας για ενεργειακή αποδοτικότητα και μειώνοντας τη συμμετοχή του κλίνκερ στο τσιμέντο.

Παραμένοντας πιστοί στη διαχρονική μας δέσμευση για έναν ανοιχτό και διαφανή διάλογο με τους συμ-μετόχους μας, υποβάλλαμε για πρώτη φορά την αναφορά του Ομίλου για θέματα που αφορούν στην κλιματική αλλαγή και στην επάρκεια του νερού στην πλατφόρμα του Carbon Disclosure Project (CDP).

Επιπλέον, έχουμε ξεκινήσει επιτυχώς την παρακολούθηση των έμμεσων εκπομπών CO2 (Scope 3) σε δύο εργοστάσια του Ομίλου σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη, με σκοπό να αναγνωρίσουμε κρίσιμες πηγές εκπομπών στην εφοδιαστική μας αλυσίδα.

Το 2021 θα επεκτείνουμε την παρακολούθηση των έμμεσων εκπομπών CO2 (Scope 3) σε όλα τα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου. Περαιτέρω, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην Έρευνα και στην Καινοτομία, συμμετέχοντας σε συνεργασίες και αξιολογώντας διαρκώς καινοτόμες τεχνολογίες για τη δέσμευση και αξιοποίηση διοξε-ιδίου του άνθρακα που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σημαντικά στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

Για τη συμμετοχή του στο ερευνητικό πρόγραμμα RECODE το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Τιτάνας αναγνωρίστηκε πρόσφατα ως πρωτοπόρος στο χώρο της καινοτομίας από το Παρατηρητήριο Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission’s Innovation Radar).

Το συγκεκριμένο έργο συμπεριλαμβάνει την εγκατάσταση πιλοτικής μονάδας στο εργοστάσιο Καμαρίου, Βοιωτίας για τη δέσμευση και μετατροπή του CO2 σε χημικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ο Όμιλος συνεχίζει τις προσπάθειές του για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων, την προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και την προστασία των οικοσυστημάτων στις περιοχές που δραστηριοποιείται, με το εργοστάσιο του Ομίλου στο Pennsuco, των ΗΠΑ να αναδεικνύεται ως το πρώτο εργοστάσιο τσιμέντου στον κόσμο με το υψηλότερο επίπεδο πιστοποίησης (Platinum) για μηδενικά απόβλητα από τον φορέα αξιολόγησης TRUE (Total Resource Use and Efficiency).

Με το δεύτερο κύμα του Covid-19 να επηρεάζει τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, η πρώτη μας προτεραιότητα σε όλο τον Όμιλο παραμένει η προστασία των ανθρώπων μας, με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων και την προσφορά υποστήριξης στις τοπικές κοινότητες, στους συνεργάτες και στους εργολάβους μας.

Προοπτικές

Ενώ τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς παραμένουν ισχυρά και η δυναμική της ζήτησης είναι επαρκής για να στηρίξει την αύξηση της δραστηριότητας, το δεύτερο κύμα της πανδημίας που φαίνεται να εξαπλώνεται ήδη σε πολλές χώρες, περιορίζει τη δυνατότητα πρόβλεψης όσον αφορά την πορεία των επιδόσεων.

Το χρονικό διάστημα και η έκταση μια πιθανής ανάκαμψης δεν μπορεί να προβλεφθεί. Ωστόσο, σε ένα αβέβαιο περιβάλλον, έχουμε εμπιστοσύνη στην ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου, με βάση την ίδια τη φύση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, την αποτελεσματικότητα με την οποία μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία μέχρι σήμερα, καθώς και την προσήλωση και αφοσίωση των ανθρώπων μας.

Στις ΗΠΑ, το πλήθος των προς εκτέλεση έργων υποδεικνύει ότι η δραστηριότητα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα βραχυπρόθεσμα, ενισχυμένη από τα χαμηλά επιτόκια στεγαστικών δανείων, τα χαμηλά αποθέματα κατοικιών προς πώληση και μια σειρά κατασκευαστικών έργων με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Μεσοπρόθεσμα, η ανάπτυξη θα ενισχυθεί περαιτέρω από κονδύλια για την αντιμετώπιση της επείγουσας ανάγκης της χώρας για έργα υποδομής.

Στην Ελλάδα οι θετικές τάσεις που παρατηρήθηκαν μέχρι στιγμής αναμένεται ότι θα διατηρηθούν έως το τέλος του έτους αλλά και πέρα από αυτό. Οι σχετιζόμενες με τις κατοικίες κατασκευές αναμένεται ότι θα αυξηθούν περαιτέρω από τα τρέχοντα χαμηλά επίπεδα, ενώ μεγάλα κατασκευαστικά έργα, δημόσια και ιδιωτικά θα συνεχίσουν πιο εντατικά το 2021.

Η χώρα θα αξιοποιήσει τους πόρους που θα εκταμιευθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, τόσο αμέσως μέσω των έργων υποδομής όσο και εμμέσως, χάρη στις ενισχύσεις οι οποίες θα διοχετευθούν στην οικονομία και θα τροφοδοτήσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι η περιοχή πλήττεται από το δεύτερο κύμα της πανδημίας όπως και η υπόλοιπη ήπειρος, αναμένεται να διατηρηθεί η θετική πορεία των δραστηριοτήτων μας, καθώς ο κατασκευαστικός κλάδος εξακολουθεί να θεωρείται αναγκαία δραστηριότητα και τυχόν επιβραδύνσεις των έργων θα οφείλονται στην έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Στην Τουρκία, με την κατάσταση να παραμένει ρευστή λόγω των μακροοικονομικών αλλά και των πολιτικών προκλήσεων, η δυνατότητα εκτιμήσεων για το 2021 είναι περιορισμένη. Στην Αίγυπτο η σταδιακή άρση της αναστολής των κατασκευαστικών αδειών που είχε επιβληθεί στον ιδιωτικό τομέα οδηγεί σε σταθεροποίηση της κατανάλωσης τσιμέντου και αύξηση των πωλήσεων όπως παρατηρήθηκε πρόσφατα.

Επιπλέον, στην αγορά φαίνεται να επικρατεί πλέον η άποψη ότι απαιτούνται κρατικά μέτρα για την τόνωση της ζήτησης και τη στήριξη του κλάδου, με αποτέλεσμα οι Αρχές να είναι πλέον ενήμερες και πιο δεκτικές σε αυτό το ενδεχόμενο.

Μακροπρόθεσμα τα θεμελιώδη μεγέθη στη χώρα παραμένουν ευνοϊκά και οι προοπτικές για ανάκαμψη διαγράφονται ευοίωνες, καθώς η Αίγυπτος καταγράφει θετική αύξηση του ΑΕΠ και εμφανίζει έναν από τους υψηλότερους δείκτες γεννητικότητας στην περιοχή, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένες ανάγκες κατασκευής κατοικιών και έργων υποδομής στο μέλλον.

Τέλος, η αγορά στη Βραζιλία διατηρεί την ίδια θετική τάση που εμφάνιζε μέχρι σήμερα και υπάρχουν ενδείξεις ότι η θετική πορεία θα συνεχιστεί και στο υπόλοιπο του έτους.

Διαβάστε ακόμη:

Σκλαβενίτης: «Αντίστροφη μέτρηση» για το e-shop – Οι προτεραιότητες και το υβριδικό μοντέλο διανομής

DAMCO ENERGY (Κοπελούζος): Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για τη μονάδα 830MW στην Αλεξανδρούπολη

Ten Brinke Ελλάδος: Νέες επενδύσεις σε αποθήκες, εμπορικά πάρκα και κατοικίες – Ποια έργα της ολοκληρώνονται

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωσηΣΧΟΛΙΑ