Ναυτιλία

Performance Shipping: Πόλεμος μέχρις εσχάτων για τον έλεγχο της εταιρείας μεταξύ Γιώργου Οικονόμου και Ανδρέα Μιχαλόπουλου

Γιώργος Οικονόμου, και Ανδρέας Μιχαλόπουλος (Performance Shipping)


Ο εφοπλιστής Γιώργος Οικονόμου κλιμακώνει την επίθεση με εξώδικα που έχει ξεκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου εναντίον της διοίκησης της εισηγμένης ναυτιλιακής εταιρείας Performance Shipping, η οποία ανήκει στην Αλίκη Παληού, ζητώντας την αποχώρηση τριών μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και του διευθύνοντος συμβούλου, Ανδρέα Μιχαλόπουλου, ο οποίος είναι σύζυγος της Αλίκης Παληού.

Ο Γιώργος Οικονόμου, απαιτεί τη συμμετοχή του Γιάννη Λιβέρη στη διοίκηση της εταιρείας και να αρχίσει άμεσα έλεγχος των οικονομικών της εισηγμένης εταιρείας, καθώς και πρόσβαση στα λογιστικά βιβλία.

Πάντως, τον τελευταίο μήνα, παρά το γεγονός ότι η Performance Shipping , βρίσκεται στην επικαιρότητα με αρνητική αρθρογραφία, η μετοχή της εταιρείας αυξήθηκε κατά 39,33%.

Τις πέντε τελευταίες ημέρες λειτουργίας του Χρηματιστηρίου η μετοχή αυξήθηκε κατά 7,6% και έκλεισε την Παρασκευή στα 2,0900 δολάρια, ενώ η χρηματιστηριακή αξίας της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 23,636 εκατ. δολάρια.

Επίσης, να αναφέρουμε ότι το τελευταίο τρίμηνο η μετοχή της αυξήθηκε κατά 190,26% και στο 12μηνο έχει απωλέσει το 44,93% της τιμής της.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα, η κατώτερη τιμή είχε φτάσει στα 0,68 δολάρια και η ανώτερη 5,18 δολάρια.

Η εταιρεία Performance Shipping, διαθέτει συνολικά 10,91 εκατομμύρια κοινές μετοχές, ενώ διαχειρίζεται ένα στόλο από οκτώ σύγχρονα δεξαμενόπλοια, τύπου aframax και ναυπηγεί ένα ακόμη LR2 tanker, το οποίο θα μπορεί να καίει LNG και θα παραδοθεί το 2025.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Οικονόμου, αγόρασε μέσω του Χρηματιστηρίου σταδιακά 1,033 εκατομμύριο κοινές μετοχές, καταβάλλοντας 1,48 εκατομμύρια δολάρια, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 9,5%.

Ο εφοπλιστής Γιώργος Οικονόμου, που σε αυτή τη φάση δεν διαθέτει εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, μέσω της Sphinx Investment Corp., η οποία είναι θυγατρική της Maryport Navigation Corp. απέκτησε το 9,5% των μετοχών της Performance Shipping.

Με επιστολή της προς την Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), η Sphinx Investment Corp. που ελέγχεται από τον Γιώργο Οικονόμου, υποστήριξε τα εξής:

“Η Sphinx πιστεύει ότι η κεφαλαιακή διάρθρωση της Performance Shipping σε δύο κατηγορίες (dual-class) και η προσφορά ανταλλαγής (Exchange Offer) του 2022 μέσω της οποίας η εταιρεία εφάρμοσε την εν λόγω διάρθρωση, παραβιάζουν τη νομοθεσία των Νησιών Μάρσαλ και τους κανόνες εισαγωγής στον Nasdaq” και τονίζει:

“Οι παραβιάσεις είναι οι ακόλουθες: η διάρθρωση σε δύο κατηγορίες έχει ως αποτέλεσμα τη σοβαρή μείωση της τιμής των κοινών μετοχών.

Η Performance Shipping είχε 199 εκατ. δολάρια σε κεφάλαιο μετόχων στις 30 Ιουνίου του 2023. Ωστόσο, η κεφαλαιοποίηση των κοινών μετοχών ήταν μόλις 19,96 εκατ. δολάρια στο κλείσιμο της αγοράς στις 30 Αυγούστου 2023, δηλαδή μόλις το 1/10 των ιδίων κεφαλαίων.

Η Sphinx υποστηρίζει ότι αυτό σχεδιάστηκε και δεν ήταν σύμπτωση.

Το προφανές σχέδιο ήταν να αφαιρεθούν τα δικαιώματα ψήφου και να μειωθεί η οικονομία αξία των κοινών μετόχων, προς όφελος του μεγαλομετόχου της Performance Shipping, Mango Shipping Corp., μιας οντότητας που ελέγχεται από την Αλίκη Παληού, η οποία είναι η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και κόρη του ιδρυτή της εταιρείας και για να προστατευθεί ο έλεγχος και η οικονομική θέση της Mango από την διασπορά λόγω των αναμενόμενων βραχυπρόθεσμων αυξήσεων κεφαλαίου.

Το κύριο όχημα γι’ αυτό το σχέδιο ήταν η προσφορά της Performance Shipping τον Ιανουάριο του 2022 για την ανταλλαγή διαπραγματεύσιμων κοινών μετοχών με μη ρευστοποιήσιμες προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου της σειράς Β, οι οποίες αργότερα θα μετατρέπονταν σε μη ρευστοποιήσιμες προνομιούχες μετοχές της σειράς C με σημαντικό δικαίωμα ψήφου» συμπληρώνει η Sphinx”

Επίσης, “η Sphinx απαιτεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Performance Shipping να αναγνωρίσει αμέσως δημόσια,

πρώτον: την ακαταλληλότητα και την ακυρότητα της τρέχουσας δομής διπλής κατηγορίας, η οποία εφαρμόστηκε μέσω μιας εξαναγκαστικής προσφοράς ανταλλαγής και άλλων συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν ως αποτέλεσμα πολλαπλών παραβιάσεων των καθηκόντων εμπιστοσύνης,

δεύτερον: ότι η ψηφοφορία μετατροπής και άλλα προνομιακά δικαιώματα που φέρονται να έχουν οι προνομιούχες μετοχές της σειράς C είναι άκυρα και τρίτον: ότι καμία ψήφος ή συναίνεση που φέρεται να έχει δοθεί από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών της σειράς C και καμία αίτηση μετατροπής των προνομιούχων μετοχών της σειράς C σε κοινές μετοχές δεν θα καταμετρηθεί ή αναγνωριστεί”.

Τι απαντά η Performance

Η διοίκηση της Performance Shipping, απαντώντας στις κατηγορίες της Sphinx Investment Corp, για τις δύο κατηγορίες (dual-class) και για την προσφορά ανταλλαγής (Exchange Offer) του 2021, διευκρίνισε:

“Ο ισχυρισμός ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραβίασαν τα καθήκοντα τους ως διαχειριστές κατά την προσφορά ανταλλαγής (Exchange Offer) του 2021, έναντι των κοινών μετόχων κάνοντας δήθεν μια προσφορά ανταλλαγής «σχεδιασμένη να είναι μη ελκυστική για όλους τους μετόχους εκτός από τη Mango, -που ελέγχεται από την Αλίκη Παληού-, είναι αβάσιμος.

Αρχικά, η Προσφορά Ανταλλαγής προσφέρθηκε σε όλους τους κατόχους κοινών μετοχών της εταιρείας με τους ίδιους ακριβώς όρους. Με απλά λόγια, προσφέρθηκε στους μη συνδεδεμένους μετόχους η ευκαιρία να συμμετάσχουν και να υποβάλουν προσφορά με τους ίδιους ακριβώς όρους που προσφέρθηκαν στους «εσωτερικούς» της εταιρείας.

Η Επιστολή της 31ης Αυγούστου προσπαθεί σκληρά –με αναποτελεσματικές στρεβλώσεις– να ελαχιστοποιήσει αυτό το θετικό γεγονός.

Επιπλέον, η Επιστολή της 31ης Αυγούστου δεν αρνείται (και επομένως αναγνωρίζει) ότι όλα τα σημαντικά γεγονότα και παράγοντες που σχετίζονται με την απόφαση των κοινών μετόχων ως προς το αν θα υποβάλουν προσφορά, αποκαλύφθηκαν πλήρως και με ακρίβεια από την εταιρεία στις καταθέσεις της SEC.

Ομοίως, η Επιστολή της 31ης Αυγούστου εμφανώς δεν γνωρίζει και δεν αναφέρει τα ουσιαστικά και συγκεκριμένα οικονομικά οφέλη που προσέφερε η Προσφορά Ανταλλαγής 2021 στους κοινούς μετόχους και στην εταιρεία.

Για παράδειγμα, για να μετατραπούν και οι 793.657 προνομιούχες μετοχές της Σειράς Β σε μετοχές της της Σειράς Γ, οι κάτοχοι που θα πραγματοποιούσαν την μετατροπή θα έπρεπε να πληρώσουν στην εταιρεία συνολικά 5.952.427 δολάρια. Δεδομένης της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας εκείνη την εποχή, αυτό θα αντιπροσώπευε μια σημαντική και ευπρόσδεκτη εισροή μετρητών στα ταμεία της.

Εν ολίγοις, η Επιστολή της 31ης Αυγούστου δεν έχει καμία βάση που να υποδηλώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο απέτυχε να εκπληρώσει πλήρως και πιστά τα καθήκοντά του έναντι των κοινών μετόχων σε σχέση με την Πρόταση Ανταλλαγής του 2021”.

Ποιοι είναι οι πλοιοκτήτες της Perforfmance

Η εταιρεία Performance, διευθύνεται από το ζεύγος Αλίκης Παληού και Ανδρέα Μιχαλόπουλου.

Η Αλίκη Παλιού, θυγατέρα του Συμεών Παληού, ανέλαβε αρχικά ως σύμβουλος τον Φεβρουάριο του 2020 και ως Πρόεδρος του Διοικητικού μας Συμβουλίου από την ετήσια συνέλευση των μετόχων του 2022.

Επίσης, είναι Διευθύντρια, Αντιπρόεδρος και Ταμίας της Unitized Ocean Transport Limited από τον Ιανουάριο του 2020. Από το 2010 έως το 2015, εργάστηκε ως Διευθύντρια και Ταμίας της Alpha Sigma Shipping Corp.

Η Αλίκη Παλιού σπούδασε Θεατρικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Κεντ στο Canterbury, UK και απέκτησε M.A. στη Σκηνογραφία στο Central Saint Martins School of Art and Design στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2005 αποφοίτησε με άριστα από την Ελληνική Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα,.

Ο Ανδρέας Μιχαλόπουλος υπηρετεί ως Διευθύνων Σύμβουλος της Performance Shipping Inc. από τον Οκτώβριο του 2020 και ως Διευθυντής από τον Φεβρουάριο του 2020. Από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Οκτώβριο του 2020, διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.

Από τις 13 Ιανουαρίου 2010 έως τον Οκτώβριο 2020, διετέλεσε και Οικονομικός Διευθυντής μας.

Ο Ανδρέας Μιχαλόπουλος διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής και Ταμίας της Diana Shipping Inc. από τον Μάρτιο του 2006 έως τον Φεβρουάριο του 2020 και διετέλεσε Διευθυντής της Diana Shipping Inc. από τον Αύγουστο του 2018 έως τον Φεβρουάριο του 2020.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1993 όταν εντάχθηκε στη Merrill Lynch Private Banking στο Παρίσι. Το 1995 έγινε International Corporate Auditor με τη Nestle SA με έδρα το Vevey της Ελβετίας και το 1998 μετακόμισε στη θέση του Trade Marketing and Merchandising Manager.

Από το 2000 έως το 2002, εργάστηκε για την McKinsey and Company στο Παρίσι της Γαλλίας ως Associate Generalist Consultant πριν ενταχθεί σε έναν σημαντικό Ελληνικό Φαρμακευτικό Όμιλο με δραστηριότητα Ε&Α στις ΗΠΑ ως Αντιπρόεδρος Διεθνούς Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής το 2002 όπου παρέμεινε έως το 2005.

Από το 2005 έως το 2006, εντάχθηκε στην Diana Shipping Agencies S.A. ως Project Manager. Ο Ανδρέας Μιχαλόπουλος αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Paris IX Dauphine με Άριστα το 1993 αποκτώντας MSc στα Οικονομικά και μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Διοίκησης με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά.

Το 1995 απέκτησε επίσης μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Ο Ανδρέας Μιχαλόπουλος είναι παντρεμένος με την Αλίκη Παλιού, η οποία είναι επίσης εκ των Διευθυντών μας και νυν Πρόεδρος του ΔΣ μας.

Τα οικονομικά στοιχεία

Η Performance είχε κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους κέρδη που αποδίδονται στους κοινούς μετόχους, ύψους 17,9 σε εκατομμυρίων δολαρίων.

Την ίδια περίοδο του 2022 το εισόδημα ήταν 3,9 εκατομμύρια δολάρια και το καθαρό εισόδημα που αποδόθηκε σε κοινούς μετόχους ήταν 3,7 εκατομμύρια δολάρια.

Τα κέρδη ανά μετοχή, για το δεύτερο τρίμηνο του 2023 είναι 1,53 δολάρια.

Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας ήταν 31,5 εκατομμύρια δολάρια για το δεύτερο τρίμηνο του 2023, σε σύγκριση με 16,7 εκατομμύρια δολάρια για την ίδια περίοδο το 2022.

Ο μέσος ναύλος για το δεύτερο τρίμηνο του 2023 ήταν 41.868 δολάρια, σε σύγκριση με το μέσο ναύλο 24.921 δολάρια, που ήταν την ίδια περίοδο το 2022.

Τα καθαρά έσοδα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023, ανήλθαν σε 34,1 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με καθαρό εισόδημα 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022.

Τα καθαρά έσοδα που αποδίδονται σε κοινούς μετόχους για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023, ανήλθαν σε 22,5 εκατομμύρια δολάρια και είχαν ως αποτέλεσμα κέρδη ανά μετοχή, 2,43 και 1,00 δολάρια, αντίστοιχα.

Τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του δευτέρου τριμήνου ανέρχονταν σε περίπου 70,7 εκατ. δολάρια, ποσό αυξημένο κατά 78% σε σχέση με τα διαθέσιμα στο τέλος του 2022.

Τα ερωτήματα και τα σενάρια

Το mononews.gr, έχει θέσει υπόψη του διευθύνοντος συμβούλου της Performance Ανδρέα Μιχαλόπουλου, μια σειρά ερωτημάτων, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν απαντηθεί.

Τα ερωτήματα αυτά έχουν ως εξής:

Υπάρχει αμυντική εταιρική διακυβέρνηση, προκειμένου να αντιμετωπίσει μια “επίθεση” άλλων εφοπλιστών ή επενδυτικών σχημάτων ;

Έχουν πάρει θέση οι σύμβουλοι έκδοσης των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή των Τραπεζών για τις καταγγελίες, δεδομένου ότι αυτοί έχουν την κύρια ευθύνη, για αυτά που καταμαρτυρά ο Γ. Οικονόμου;

Υπήρξε κάποια επικοινωνία της εταιρείας με τον Γιώργο Οικονόμου, πριν αρχίσει να αγοράζει μετοχές της Performance;

Τι θέση έχουν οι υπόλοιποι μέτοχοι της Performance και κυρίως η οικογένεια Παληού για αυτές τις εξελίξεις;

Επίσης, στις 5 Σεπτεμβρίου, το Mononews, έγραφε:

Τα τρία σενάρια που κυκλοφορούν στην Ακτή Μιαούλη, είναι τα ακόλουθα:

Πρώτο σενάριο: Ο Γιώργος Οικονόμου επιθυμεί να αποκτήσει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Performance προκειμένου να αποκτήσει “όχημα” στο Χρηματιστήριο. Μια αυτόνομη είσοδος θα είχε μεγάλο κόστος και χρονοβόρα διαδικασία.

Δεύτερο σενάριο: Οι εξελίξεις στην εταιρεία έχουν να κάνουν με τις ισορροπίες στην οικογένεια, που ίσως να έχουν διαταραχθεί το τελευταίο καιρό. Το σενάριο αυτό μόνο η οικογένεια μπορεί να το επιβεβαιώσει ή να το διαψεύσει.

Τρίτο σενάριο: Η είσοδος του Γιώργου Οικονόμου στην Performance έχει να κάνει με επενδυτικό ορίζοντα, αφού προηγουμένως διαπίστωσε ότι η μετοχή της εταιρείας είναι υποτιμημένη και μπορεί να τριπλασιάσει ή να τετραπλασιάσει τα χρήματα που θα επενδύσει. Ήδη, έχει καταγράψει σημαντικό κέρδος μέσα σε λίγες ημέρες.

Διαβάστε επίσης

Performance Shipping: Αλλαγές στη διοίκηση ζητά ο εφοπλιστής Γ. Οικονόμου

Πόλεμος επιστολών Οικονόμου – Παληού: Τι απαντά η Performance Shipping στους υπαινιγμούς για την δομή διακυβέρνησης της

Οι εκπλήξεις της DBRS στον Μητσοτάκη, γιατί ο Φέλιξ Μπίτζιος έγινε Παναθηναϊκός, τα αντανακλαστικά της Λαζαράκου και το «όχι» της Autohellas για placement της AegeanΣΧΟΛΙΑ