Ναυτιλία

Ο Γ. Οικονόμου απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της Dryships. Εκτός Nasdaq η ναυτιλιακή

Οικονόμου ναυτιλία

Γιώργος Οικονόμου, εφοπλιστής DryShips


Το “πράσινο φως” έδωσαν οι μέτοχοι της ναυτιλιακής Dryships στον εφοπλιστή Γιώργο Οικονόμου για την απόκτηση του πλήρους ελέγχου της εταιρείας και την έξοδο της από την αγορά του Nasdaq, όπου είναι εισηγμένη.

Κατά τη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε χθες, εγκρίθηκε η συμφωνία της 18ης Αυγούστου, σύμφωνα με την οποία η ελεγχόμενη από τον κ. Οικονόμου εταιρεία SPII Holdings Inc,. θα αποκτήσει τις υπόλοιπες κοινές μετοχές της εισηγμένης που είναι υπό διαπραγμάτευση και που δεν έχει ήδη στην κατοχή της, καταβάλλοντας 5,25 δολ. για κάθε μία.

Οι κάτοχοι 77.832.018 κοινών μετοχών της Dryships ψήφισαν αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στην έκτακτη συνεδρίαση, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 89,6% των συνολικών κοινών μετοχών της ναυτιλιακής.  Από τις μετοχές αυτές, συνολικά 76.883.695, ή 98,8% όσων είχαν δικαίωμα ψήφου, τάχθηκαν υπέρ της πρότασης συγχώνευσης.

Με βάση της συμφωνία, η Sileo Acquisitions, θυγατρική της SPII, θα συγχωνευτεί με τη DryShips, με τη νέα εταιρεία να διατηρεί την ονομασία DryShips και να λειτουργεί  ως  θυγατρική εταιρεία της SPII.

Μετά τη συγχώνευση η DryShips θα είναι ιδιωτική εταιρεία και οι μετοχές της δεν θα είναι πλέον εισηγμένες στην αγορά του Nasdaq. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 11 Οκτωβρίου 2019.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στα 14 χρόνια της παρουσίας της στο Nasdaq η DryShips στιγματίστηκε από καταγγελίες για την εταιρική της διακυβέρνηση, αγωγές από μετόχους και υπομνήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σημειώνεται ότι ο στόλος της DryShips αποτελείται από 32 πλοία. Στην αγορά ξηρού φορτίου δραστηριοποιείται με 9 Newcastlemax φορτηγά πλοία, 5 Kamsarmax, 6 Panamax. Επίσης, διαθέτει ένα VLCC, 2 Suezmax τάνκερ, 3 Aframax τάνκερ και 6 Offshore Support Vessels.

Επιπλέον η εταιρεία εξαγόρασε πρόσφατα το σύνολο των μετοχών της Heidmar, ενός παγκόσμιου pool δεξαμενόπλοιων.

 ΣΧΟΛΙΑ