• Business

  Προμηθευτές Ενέργειας: Καταγγέλλουν τρύπα 15 εκατ. στα ΥΚΩ

  Θεόδωρος Σκυλακάκης, Υπουργός Ενέργειας - Αθανάσιος Δαγουμάς, Πρόεδρος ΡΑΑΕΥ

  Θεόδωρος Σκυλακάκης, Υπουργός Ενέργειας – Αθανάσιος Δαγουμάς, Πρόεδρος ΡΑΑΕΥ


  Τα… οφειλόμενα ποσά ζητούν από το Υπουργείο Ενέργειας και τη ΡΑΑΕΥ οι Προμηθευτές Ενέργειας που βλέπουν το τελευταίο διάστημα να πληρώνονται με μειωμένα ποσά από τον λογαριασμό των ΥΚΩ.

  Σημειώνεται ότι με απόφαση του πρώην υπουργού Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, τον Απρίλιο, με το ποσό των 60 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήθηκε  το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης από τον Ειδικό Λογαριασμό Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας. Το αποτέλεσμα είναι τα ποσά αυτά να λείψουν από τις αποζημιώσεις στους προμηθευτές.

  Κάθε μήνα εκτιμώνται σε 40 – 50 εκατ. ευρώ τα ποσά με τα οποία πρέπει να πληρώνονται οι προμηθευτές από τα ΥΚΩ, αλλά από τον Απρίλιο πληρώνονται κατά 15% λιγότερο, και τους οφείλονται 5 εκατ. τον μήνα από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο.

  Σήμερα, ζητούν με την επιστολή τους, να καλυφθεί το κενό που έχει δημιουργηθεί είτε αυξάνοντας το ποσό της χρέωσης στους λογαριασμούς είτε με χρήματα από τον προϋπολογισμό.

  Παράλληλα, τονίζουν ότι πρέπει να προβλεφθεί να αποζημιώνονται και για το χρηματοοικονομικό κόστος που τους επιβαρύνει από τις καθυστερήσεις.

  Επίσης, αναφέρουν, ότι θέτουν το θέμα εγκαίρως, ώστε να λυθεί και να μη συνεχίσουν να συσσωρεύονται οφειλές κάθε μήνα και το επόμενο διάστημα.

  Τι είναι τα ΥΚΩ

  Τα ΥΚΩ, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, είναι μια ρυθμιζόμενη χρέωση που πληρώνουν μηνιαία όλοι οι καταναλωτές ενέργειας, για να καλύπτεται το 50% του κόστους των λογαριασμών των ευάλωτων νοικοκυριών και το κόστος των μονάδων παραγωγής ενέργειας από πετρέλαιο στα νησιά, της ΔΕΗ.

  Ετησίως ο λογαριασμός ΥΚΩ ανέρχεται σε 550 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ το κενό που έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες υπολογίζεται σε 15 εκατ. ευρώ.

  Η ΔΕΗ ως παραγωγός ενέργειας, πληρώνεται με προτεραιότητα, οπότε το τελευταίο διάστημα το έλλειμμα του λογαριασμού επιβαρύνει τους προμηθευτές, που έχουν στο πελατολόγιό τους ευάλωτα νοικοκυριά.

  Η επιστολή της ΕΣΠΕΝ σε ΥΠΕΝ και ΡΑΕΕΥ

  Το πρόβλημα του ελλείμματος του λογαριασμού ΥΚΩ τονίζει σε χθεσινή του επιστολή ο Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας, ζητώντας είτε να αυξηθούν τα ΥΚΩ είτε να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό.

  Η επιστολή αναφέρει:

  «Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) επιθυμεί να εκφράσει τον έντονο προβληματισμό του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση εκ μέρους της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., οι Προμηθευτές πρόκειται να λάβουν απομειωμένο αντάλλαγμα για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) έναντι του συνολικού οφειλόμενου ποσού για τον μήνα Απρίλιο, καθώς ο Ειδικός Λογαριασμός Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΕΛΥΚΩ) έχει καταστεί ελλειμματικός.

  Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής και της Απόφασης ΡΑΕ 750/2021, για όσο διάστημα ο Λογαριασμός παραμένει ελλειμματικός, τα οφειλόμενα ανταλλάγματα αποδίδονται στους Προμηθευτές μόνο μερικώς, ενώ τα υπολειπόμενα ποσά εξοφλούνται σύμφωνα με συγκεκριμένη μεθοδολογία όταν διαπιστώνεται πλεόνασμα στον Λογαριασμό, δίχως ωστόσο να υπάρχει οποιαδήποτε πρόβλεψη για την κάλυψη του χρηματοοικονομικού κόστους -σε όρους ρευστότητας- που συνεπάγεται η καθυστερημένη καταβολή τους για τους Προμηθευτές. Συνεπώς, οι Προμηθευτές καλούνται να αναλάβουν το κόστος χρηματοδότησης των μηνιαίων ελλειμάτων του Λογαριασμού, εξασφαλίζοντας με ίδια μέσα το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης και δεσμεύοντας το έως ότου καταστεί εφικτή η εξόφληση
  των υπολειπόμενων ποσών από τον Λογαριασμό.

  Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος μας επιθυμεί να τονίσει ότι η παροχή των ΥΚΩ αποτελεί κοινωνική πολιτική για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στο αγαθό της ενέργειας, το κόστος της οποίας -σε καμία περίπτωση- δεν είναι αποδεκτό να μετατίθεται στους Προμηθευτές, προκαλώντας καταφανείς στρεβλώσεις ως προς τη λειτουργία της αγοράς και του ανταγωνισμού, και δυσχεραίνοντας τη δυνατότητα των Προμηθευτών να ανταπεξέλθουν στην υποχρέωση παροχής των εν λόγω υπηρεσιών στους δικαιούχους καταναλωτές, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται ο ίδιος ο σκοπός της συγκεκριμένης κοινωνικής πολιτικής.

  Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε ότι:

  • Τρεις (3) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, από τον Αύγουστο του 2022 έως και τον Απρίλιο του 2023, με τις οποίες ο ΕΛΥΚΩ έχει χρηματοδοτήσει το «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» με συνολικά κονδύλια ύψους € 460 εκ., για τη χορήγηση των κρατικών επιδοτήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν -προφανώς- συντελέσει καθοριστικά στο γεγονός ότι ο ΕΛΥΚΩ καθίσταται σήμερα ελλειμματικός.

  • Η νομοθετική διάταξη της 28.03.2023 με την οποία οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις Μέσης και Χαμηλής Τάσης, προκειμένου να στηριχθούν κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση καταβολής χρεώσεων ΥΚΩ για διάστημα πέντε (5) μηνών (01.11.2021 – 31.03.2022), εκτιμάται ότι επέφερε συνολική απομείωση των εισροών του ΕΛΥΚΩ ύψους € 65 εκ., συντελώντας περαιτέρω στη διαμόρφωση του σημερινού ελλείματος του Λογαριασμού.

  • Στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής (αρ. 153) και στον Ν. 4067/2012 όπως ισχύει (αρ. 36) περιλαμβάνονται ρητές αναφορές στην ανάγκη μέριμνας για την «έγκαιρη λήψη μέτρων αντιμετώπισης τυχόν αρνητικού οικονομικού αποτελέσματος ΕΛΥΚΩ» καθώς και για την «τήρηση ενός αποθέματος ασφαλείας» αντίστοιχα.

  Περιλαμβάνονται επίσης σαφείς προβλέψεις τόσο για τη διαδικασία με την οποία ο Διαχειριστής οφείλει να εισηγείται προς τον Ρυθμιστή και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τις αναγκαίες αναπροσαρμογές των μοναδιαίων χρεώσεων, όσο και για τη δυνατότητα κάλυψης από τον κρατικό προϋπολογισμό, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του κόστους παροχής των ΥΚΩ με αντίστοιχη πίστωση ως εισροή του Ειδικού Λογαριασμού.

  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, δεν θα πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στην αναγκαία μέριμνα εκ μέρους των εμπλεκόμενων φορέων και της Πολιτείας, για την αναπροσαρμογή των μοναδιαίων χρεώσεων ΥΚΩ εάν αυτό απαιτείται, καθώς και για την αναπλήρωση του αποθεματικού του Λογαριασμού, ώστε να καταστεί εφικτή τόσο η άμεση κάλυψη του υπολειπομένου ανταλλάγματος που αφορά την εκκαθάριση του μηνός Απριλίου, όσο και η αντιμετώπιση τυχόν εκτιμώμενου μηνιαίου ελλείματος εισροών-εκροών του Ειδικού Λογαριασμού για το επόμενο διάστημα.

  Σε αντίθετη περίπτωση, καθίσταται σαφές ότι ανακύπτουν προφανή αντικίνητρα ως προς την εκπροσώπηση των δικαιούχων καταναλωτών από τους Προμηθευτές, καθώς και επιβάρυνση του κόστους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σύνολο των καταναλωτών.

  Επιπρόσθετα θεωρούμε ότι, μέσω σχετικής προσθήκης στο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, θα πρέπει να προβλέπεται ότι στην περίπτωση που, παρά την υλοποίηση των αναγκαίων ενεργειών οι οποίες προσδιορίζονται στις κείμενες διατάξεις, δεν καθίσταται εφικτό να αποφευχθεί ο σχηματισμός ελλείματος στον Λογαριασμό, θα παρέχεται αποζημίωση στους εμπλεκόμενους Προμηθευτές έναντι του χρηματοοικονομικού κόστους που αναλαμβάνουν για όσο διάστημα η διευθέτηση των υπολειπόμενων ποσών παραμένει σε εκκρεμότητα. Αναμένοντας την ανταπόκριση σας για την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος, το οποίο προκαλεί καταφανείς στρεβλώσεις ως προς τη λειτουργία της αγοράς και του ανταγωνισμού, και υπονομεύει τον ίδιο τον σκοπό της κοινωνικής πολιτικής των ΥΚΩ».

  Διαβάστε επίσης:

  ΕΣΕΚ: Μέσα στον Ιούλιο κατατίθεται στην Κομισιόν-Τα επόμενα βήματα

  Γιατί η LVMH (Louis Vuitton) είναι η αγαπημένη μετοχή των ESG funds

  Κυβέρνηση: Ανέλαβαν καθήκοντα οι νέοι υπουργοί – Από νωρίς στα πόστα τους  ΣΧΟΛΙΑ