Business

Premia Properties: Υπερδιπλασιάστηκαν τα EBIDTA το 9μηνο του 2022

  • NewsRoom
Κωνσταντίνος Μαρκάζος, Διευθύνων Σύμβουλος της Premia Properties

Κωνσταντίνος Μαρκάζος, Διευθύνων Σύμβουλος της Premia Properties


Υπερδιπλασιασμό των EBIDTA κατέγραψε για το εννεάμηνο του 2022 η Premia Properties που ανήλθαν στα 11,6 εκατ. ευρώ από 5,2 εκατ. ευρώ που σημείωσε το αντίστοιχο διάστημα του 2021.

Επίσης η εταιρεία ανακοίνωσε υψηλά συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ύψους 75,8 εκατ. ευρώ και υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση με την Καθαρή Θέση του Ομίλου να διαμορφώνεται σε 134,6 εκ. και τον καθαρό δανεισμό σε 95,1 εκ..

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία, μετά το Σεπτέμβριο 2022, ισχυροποίησε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο της ολοκληρώνοντας συναλλαγές-ορόσημα όπως η απόκτηση των ακινήτων της ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ και του ATHENS HEART.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η PREMIA Properties («PREMIA» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Προσθήκη τεσσάρων (4) νέων ακινήτων, τριών φοιτητικών εστιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα καθώς και των εγκαταστάσεων των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, με το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου να περιλαμβάνει τριανταένα (31) ακίνητα και τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε 229,0 εκ. Η Εταιρεία, μετά το Σεπτέμβριο 2022, ισχυροποίησε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο της ολοκληρώνοντας συναλλαγές-ορόσημα όπως η απόκτηση των ακινήτων της ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ και του ATHENS HEART.

Υψηλά συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ύψους 75,8 εκ. και υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση με την Καθαρή Θέση του Ομίλου να διαμορφώνεται σε 134,6 εκ. και τον καθαρό δανεισμό σε 95,1 εκ.. Η ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα της Εταιρείας επιβεβαιώθηκε από την ICAP CRIF Α.Ε. η οποία τον Οκτώβριο 2022, στο πλαίσιο της ετήσιας αναθεώρησης, διατήρησε τη διαβάθμιση στην κλίμακα A.

Αύξηση εσόδων κατά 61%, διπλασιασμός λειτουργικής κερδοφορίας (Adjusted EBITDA) και τριπλασιασμός κερδοφορίας μετά φόρων, σε ενοποιημένη βάση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2021.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022

Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ρευστό καθώς εξακολουθεί να υφίσταται σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με την ενεργειακή κρίση, τις πληθωριστικές πιέσεις, την άνοδο των επιτοκίων καθώς και την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Αναγνωρίζοντας τις ανωτέρω προκλήσεις, η PREMIA συνεχίζει με συνέπεια το επενδυτικό της πρόγραμμα αποσκοπώντας στη βελτιστοποίηση της σύνθεσης και στη διαφοροποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της καθώς και στην ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του.

Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκει περαιτέρω ισχυροποίηση στους βασικούς κλάδους ενδιαφέροντος της όπως logistics, εξυπηρετούμενα διαμερίσματα και κτίρια κοινωνικών υποδομών, ενώ παράλληλα εισέρχεται με προσεκτικά βήματα σε νέους κλάδους, όπως σηματοδοτούν οι δύο τελευταίες συναλλαγές της ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ και του ATHENS HEART.

Στόχος της Διοίκησης είναι η προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο της PREMIA ποιοτικών ακινήτων με χαρακτηριστικά βιωσιμότητας, η επίτευξη υψηλών μισθωτικών αποδόσεων και η συνεργασία με φερέγγυους μισθωτές μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων.

Παράλληλα, η Εταιρεία επιδιώκει την ενεργειακή αναβάθμιση επιλέξιμων υφιστάμενων ακινήτων της καθώς και την αξιοποίηση των προς ανάπτυξη ακινήτων που διαθέτει, έχοντας ήδη κάνει το πρώτο βήμα με την πρόσφατη συμφωνία μίσθωσης με την Leroy Merlin στο ακίνητο της στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Η PREMIA εκτιμά ότι είναι σε θέση να συνεχίσει ομαλά την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου παραμένοντας σε τροχιά ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον καθώς διαθέτει χαρακτηριστικά που θα της επιτρέψουν να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις:

Μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος (gross yield) 7,2%
Μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων ακινήτων (WALT) 6,8 έτη με περίπου 88% των σχετικών μισθωμάτων να υπόκειται σε αναπροσαρμογή τουλάχιστον βάσει του πληθωρισμού. Επιπλέον, η σύμβαση ΣΔΙΤ για τα δέκα (10) σχολεία έχει διάρκεια έως το 2041 με μέρος των εσόδων να ακολουθεί επίσης πληθωριστική αναπροσαρμογή,
Καθαρός συντελεστής μόχλευσης (Net LTV) 42%, μέση σταθμισμένη διάρκεια δανείων 6,7 έτη και ανθεκτικότητα έναντι μελλοντικών αυξήσεων επιτοκίων (περίπου 57% του υφιστάμενου δανεισμού με σταθερό επιτόκιο 2,8%). Την 30.9.2022, το μεσοσταθμικό κόστος δανεισμού του Ομίλου ανερχόταν σε 2,75 %.

Διαβάστε επίσης

Premia: Διπλό deal με την Εθνική φέρνει η επιστροφή του Athens Heart στο χαρτοφυλάκιοΣΧΟΛΙΑ