Business

Πλαίσιο: Διπλάσιο μέρισμα, ο τελευταίος μποναμάς για τους μετόχους

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • Άννα Διανά
Γιώργος Γεράρδος

Γιώργος Γεράρδος


Διπλάσιο μέρισμα για τους μετόχους της από τα κέρδη του 2022 προτείνει η διοίκηση της Πλαίσιο, υπό τον Κωνσταντίνο Γεράρδο.

Το μέρισμα ύψους 4,4 εκατ. ευρώ αφορά στα κέρδη του 2022, τα οποία παρά τη διατήρηση των πωλήσεων σχεδόν στα ίδια επίπεδα του 2021, συμπιέστηκαν σημαντικά λόγω πληθωριστικών πιέσεων και υψηλού ενεργειακού κόστους.

Οι πωλήσεις της Πλαίσιο πέρυσι μειώθηκαν οριακά κατά 0,5% σε σχέση με το 2021 και διαμορφώθηκαν στα 434,6 εκατ. ευρώ έναντι 436,8 εκατ. ευρώ.

Συμπιεσμένη κερδοφορία

Η εταιρεία, που είδε τις πωλήσεις της οριακά μειωμένες (0,5%) σε σχέση με το 2021 στα 434,6 εκατ. ευρώ. Τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 2,8% και διαμορφώθηκαν στα 76,7 εκατ. ευρώ από 78,9 εκατ. ευρώ το 2021. Μειωμένα κατά 42,2% ήταν και τα κέρδη προ φόρων που έπεσαν στα 6,4 εκατ. ευρώ   από 11,08 εκατ. ευρώ το 2021. Κατά 40,2% μειώθηκαν κατά κέρδη μετά φόρων που διαμορφώθηκαν στα 5,06 εκατ. ευρώ από 8,4 εκατ. ευρώ το 2021.

Διατήρηση των πωλήσεων

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις που δημοσίευσε η εταιρεία σε μία δύσκολη για την οικονομία περίοδο, ο Όμιλος πέτυχε να διατηρήσει τον κύκλο εργασιών στα υψηλά επίπεδα του 2021. Οι πωλήσεις έχουν επηρεαστεί από το πρόγραμμα της «Ψηφιακής Μέριμνας», τόσο το 2022, όσο και το 2021, καθώς και από το από το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή» μόνο για τη χρήση 2022.

Στο μείγμα πωλήσεων η συνεισφορά της λιανικής ήταν στα 200,4 εκατ. ευρώ από 217,3 εκατ. ευρώ πέρυσι και των χονδρικών πωλήσεων στα 229,5 εκατ. ευρώ από 215,5 εκατ. ευρώ το 2021. Μικρή ήταν η συμμετοχή των υπηρεσιών που αυξήθηκε στα 4,7 εκατ. ευρώ από 4,07 το 2021.

Στα 4,4 εκατ. ευρώ το μέρισμα

Το μέρισμα που θα προτείνει η διοίκηση στη Γενική Συνέλευση για τα κέρδη του 2022 ανέρχεται σε 4,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή  0,20 ευρώ μεικτά ανά μετοχή. Το μέρισμα που είχε διανείμει για τα κέρδη του 2021 ήταν  στα 2,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,10 ευρώ μεικτά ανά μετοχή.

Στην πραγματικότητα είναι το τελευταίο για ολόκληρη τη χρήση μέρισμα που θα λάβουν οι μέτοχοι, καθώς η επίσημη έξοδος της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε τον περασμένο Μάιο, οπότε έχουν λαμβάνειν και για το πρώτο πεντάμηνο του 2023 αν και εφόσον συντρέχουν οι συνθήκες για τη διανομή μερίσματος.

Δεν αποκλείεται η μερική ανάσχεση των λιανικών πωλήσεων

Παρά το γεγονός ότι το 2023 έχει κάνει ενθαρρυντική εκκίνηση, η διοίκηση της εταιρείας δεν αποκλείει κάμψη των λιανικών πωλήσεων λόγω πληθωριστικών πιέσεων ενώ σημαντικό ρόλο σε αυτό θα παίξουν τυχόν προγράμματα επιδοτήσεων προς τους καταναλωτές σε κλάδους που δραστηριοποιείται το Πλαίσιο. Όπως αναφέρει, «ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Κατόπιν αυτών, σημαντική και αναμενόμενη εξέλιξη υπήρξε η απόφαση των Κεντρικών Τραπεζών να προχωρήσουν σε γενναία αύξηση των επιτοκίων, πρώτα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Αν και ο Όμιλος έχει ήδη προβεί σε τεχνικές αντιστάθμισης και ανάσχεσης των σχετικών κινδύνων, περιλαμβανομένων και των μακρόχρονων συνεργασιών με τους βασικούς προμηθευτές του και παρότι η μέχρι τώρα πορεία του έτους είναι ενθαρρυντική, δεν μπορεί να αποκλειστεί κατά τους επόμενους μήνες μερική ανάσχεση, της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στον τομέα των πωλήσεων λιανικής. Σημαντικό ρόλο στην τάση φαίνεται ότι διαδραματίζουν οι τιμές ενέργειας που θα κληθούν να καταβάλουν τα νοικοκυριά, κατόπιν και των όποιων κρατικών ή ιδιωτικών ενισχύσεων, και παράλληλα το μέγεθος και ο χρόνος εφαρμογής των κρατικών προγραμμάτων υποστήριξης των νοικοκυριών σε τομείς που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Ομίλου».

Το πολυκαναλικό μοντέλο πωλήσεων

Η εταιρεία διαθέτει σήμερα 24 καταστήματα στην Ελλάδα στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Χανίων, Λάρισας και Αχαΐας και σε επίπεδο μητρικής, η Plaisio Computers JSC διαθέτει κατάστημα στη Σόφια Βουλγαρίας.

Προκειμένου να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά, δεν αρκείται στη λογική της απλής αλυσίδας λιανικών πωλήσεων, αλλά εξελίσσει συνεχώς ένα επιχειρηματικό μοντέλο που διακρίνεται ως:

  • Πολυκαναλικό (omni channel) γιατί αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας με τους καταναλωτές
  • Πολυ-πελατειακό γιατί απευθύνεται σε όλους τους καταναλωτές
  • Πολυπροϊοντικό γιατί διαθέτει ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο μέσος και απόλυτος αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2022 ήταν 1.442 και 1.460 άτομα για τον Όμιλο και για την Εταιρεία 1.375 και 1.395. Ο μέσος και απόλυτος αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2021 ήταν 1.512 και 1.491 άτομα για τον Όμιλο και για την Εταιρεία 1.444 και 1.422 αντίστοιχα. Ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι πάνω από το 51% του προσωπικού της Πλαίσιο έχει ηλικία έως 30 έτη.

Διαβάστε επίσης

Lamda: Νέα συμφωνία με τράπεζες για Ελληνικό, πλήρωσε 166,6 εκατ. στο Δημόσιο

ΤΑΙΠΕΔ: Καταβολή της 2ης δόσης από την Hellinikon Global I S.A.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο Γαλλο-ιταλικό μπλοκ ΑΤΜ Egis το ΣΔΙΤ συντήρησης

──────────────────

Εκλογές 2023ΣΧΟΛΙΑ