• Ενέργεια

  Τιμολόγια ρεύματος: Τι αλλάζει από 1/1/2024 – Επιστρέφει η ρήτρα ως επιλογή

  O κ. Θανάσης Δαγούμας, Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ)

  O κ. Θανάσης Δαγούμας, Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ)


  Αλλάζουν όλα στα τιμολόγια ρεύματος από 1η Ιανουαρίου και νέες επιλογές προσφέρονται στον καταναλωτή, που μέχρι σήμερα είχε ουσιαστικά μόνο ένα είδος τιμολογίου, αυτό με την προαναγγελία τιμής στην αρχής του μήνα.

  Η επιστροφή στην κανονικότητα και η λήξη των έκτακτων μέτρων στη λιανική και χονδρική ρεύματος, σηματοδοτείται με νέα τιμολόγια ρεύματος που θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου.

  Ουσιαστικά, στο τέλος του χρόνου λήγει η περίοδος για την οποία είχαν θεσπιστεί  έκτακτες ρυθμίσεις μεταβατικού χαρακτήρα στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης.

  Οι ρυθμίσεις αυτές προέβλεπαν να μην εφαρμόζεται σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης ρήτρας, η οποία συνδέεται με τη διακύμανση μεγεθών της χονδρεμπορικής αγοράς.

  Η ρήτρα αναπροσαρμογής επιστρέφει στα τιμολόγια ρεύματος ex post

  Πλέον όμως η ρήτρα αναπροσαρμογής, αποτελεί μια από τις επιλογές των τιμολογίων που προσφέρουν οι εταιρείες προμήθειας.

  Πρόκειται για τα τιμολόγια που καθορίζεται η τιμή τους εκ των υστέρων (ex post), και διαμορφώνεται με υπολογιστικό τύπο ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι εκκαθαρίζονται πριν την έναρξη του μήνα κατανάλωσης.

  Ουσιαστικά, τα παραπάνω τιμολόγια που θα προσφέρουν οι εταιρείες από το νέο έτος, θα έχουν διαφορετικές τιμές, που θα εξαρτώνται από το μέγεθος του ρίσκου που αναλαμβάνει η εταιρεία, στην περίπτωση διακυμάνσεων των τιμών ενέργειας.

  Έτσι τα μεγαλύτερους ρίσκου για τις εταιρείες θα είναι και τα πιο ακριβά.

  Μεγαλύτερου ρίσκου θεωρούνται τα σταθερά τιμολόγια, καθώς δεσμεύουν την εταιρεία προμήθειας σε μια τιμή κιλοβατώρας για όλο το χρόνο ανεξάρτητα από την τιμή της χονδρεμπορικής.

  Ακολουθεί το κυμαινόμενο με ενημέρωση ex post, αυτό δηλαδή που υπάρχει σήμερα, με το οποίο η εταιρεία προμήθειας δεσμεύεται για την τιμή ενέργειας ένα μήνα πριν.

  Μικρότερου ρίσκου και ακόμη χαμηλότερης τιμής (αρχικής τουλάχιστον γιατί στο τέλος θα επιβαρύνεται με τη ρήτρα) θα είναι το τιμολόγιο με ρήτρα, αφού διαμορφώνεται η τιμή με βάση την τιμή χονδρεμπορικής και το φθηνότερο όλων θα είναι το δυναμικό τιμολόγιο για όσους διαθέτουν ψηφιακούς μετρητές, που χρεώνει την τιμή που έχει κάθε φορά η ενέργεια που καταναλώνεται.

  Η απόφαση της ΡΑΑΕΥ για τα τιμολόγια ρεύματος

  Η ΡΑΑΕΥ με την απόφασή της, καθορίζει το νέο πλαίσιο για τη λειτουργία της αγοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, προσδιορίζοντας 5 κατηγορίες τιμολογίων, και ειδικότερα, ένα σταθερό τιμολόγιο, τρία κυμαινόμενα και ένα δυναμικό.

  Στην απόφαση της Αρχής περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οικιακών και μη τιμολογίων, τόσο όσον αφορά τα κυμαινόμενα, όσο και τα σταθερά.

  Ειδικότερα, πρόκειται για 3 κατηγορίες:

  Α) Προϊόντα Σταθερής τιμής Ορισμένου Χρόνου και Σταθερής Τιμολόγησης (Σταθερά Τιμολόγια) – Σήμανση με χρώμα μπλε

  Πρόκειται για Προϊόντα, για τα οποία ισχύει μία σταθερή τιμή προμήθειας (€/KWh) για όλη την περίοδο ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας. Οποιοδήποτε προϊόν εμπίπτει στην εν λόγω κατηγορία οφείλει εφεξής να φέρει μπλε σήμανση.

  Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ την πρώτη μέρα του μήνα εφαρμογής της.

  Β) Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης – Σήμανση με χρώμα πράσινο

  Β1) Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης (με ανακοίνωση τιμής ex-ante). Πρόκειται για Προϊόντα με κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/KWh), η οποία:

  (α) είτε προκύπτει από υπολογιστικό τύπο ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι εκκαθαρίζονται πριν την έναρξη του μήνα κατανάλωσης

  (β) είτε προκύπτει από συνδυασμό σταθερής χρέωσης προμήθειας και μηχανισμού διακύμανσης ο οποίος εκκαθαρίζεται πριν την έναρξη του μήνα κατανάλωσης.

  Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ την πρώτη μέρα του μήνα εφαρμογής της.

  Β2) Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης (με ανακοίνωση τιμής ex post).

  Πρόκειται για Προϊόντα με κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/KWh), η οποία:

  (α) είτε προκύπτει από υπολογιστικό τύπο ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι εκκαθαρίζονται το αργότερο δύο μήνες μετά τον μήνα κατανάλωσης.

  (β) είτε προκύπτει από συνδυασμό σταθερής χρέωσης προμήθειας και μηχανισμού διακύμανσης ο οποίος εκκαθαρίζεται το αργότερο δύο μήνες μετά τον μήνα κατανάλωσης.

  Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα μετά τον μήνα εφαρμογής της.

  Β3) Προϊόντα Μεικτής Τιμολόγησης

  Πρόκειται για Προϊόντα τα οποία επιδεικνύουν χαρακτηριστικά και των σταθερών και των κυμαινόμενων Προϊόντων (Β1 ή Β2).

  Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ είτε την πρώτη μέρα του μήνα μετά τον μήνα εφαρμογής της είτε την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα μετά τον μήνα εφαρμογής της, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της μεικτής τιμολόγησης
  Οποιοδήποτε προϊόν εμπίπτει στις ανωτέρω Β1, Β2 και Β3 κατηγορίες οφείλει εφεξής να φέρει πράσινη σήμανση.

  Γ) Προϊόντα Δυναμικής Τιμολόγησης – Σήμανση με χρώμα πορτοκαλί

  Πρόκειται για Προϊόντα τα οποία παρέχουν κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας, η οποία αντικατοπτρίζει τη διακύμανση της τιμής στις αγορές άμεσης παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων των αγορών επόμενης ημέρας και των ενδοημερήσιων αγορών, και προσφέρονται σε καταναλωτές που έχουν εγκατεστημένο ευφυή μετρητή.

  Οποιοδήποτε προϊόν εμπίπτει στην εν λόγω κατηγορία οφείλει εφεξής να φέρει πορτοκαλί σήμανση.

  Οι Σημάνσεις Διαφάνειας πρέπει να αποτυπώνονται σαφώς σε όλα τα τυποποιημένα έντυπα του Προμηθευτή, στην ιστοσελίδα του καθώς και τις προωθητικές ενέργειες.

  Οι Προμηθευτές καλούνται όπως υιοθετήσουν αμελλητί τις Σημάνσεις Διαφάνειας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

  Η Αρχή θα προβαίνει στην ανάρτηση των τιμών των Προϊόντων Προμήθειας Ηλεκτρικής στην ιστοσελίδα της προκειμένου οι καταναλωτές να δύνανται να έχουν ευχερή πρόσβαση στη σχετική πληροφορία, να επαληθεύουν τις χρεώσεις τους και να προβαίνουν στις βέλτιστες επιλογές κατά τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, προς εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων τους.

  Διαβάστε επίσης:

  Ηλεκτρικό Ρεύμα: Επιδότηση €15 ανά μεγαβατώρα και τον Οκτώβριο

  Θεόδωρος Σκυλακάκης: Ρουκέτες κατά του καρτέλ πετρελαίου και πώς θα μειωθούν οι τιμές

  ΔΕΣΦΑ: Τη Δευτέρα ξεκινούν οι δημοπρασίες για τα slots του 2024  ΣΧΟΛΙΑ