F

Business

ΕΛΠΕ: Ποια είναι τα επόμενα βήματα του εταιρικού ανασχηματισμού -Με νέο όνομα από το 2022

Ανδρέας Σιάμισιης (τηλεδιάσκεψη ΕΛΠΕ): Ισχυρότερο τρίτο τρίμηνο με βάση τη ζήτηση-2 GW εγκατεστημένα το 2030

Ανδρέας Σιάμισιης (τηλεδιάσκεψη ΕΛΠΕ): Ισχυρότερο τρίτο τρίμηνο με βάση τη ζήτηση-2 GW εγκατεστημένα το 2030


To πρώτο βήμα για τον εταιρικό του μετασχηματισμό πραγματοποιεί ο Όμιλος ΕΛΠΕ που ανακοίνωσε χθες την απόφαση του ΔΣ της εισηγμένης για απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες ο όμιλος το επόμενο τρίμηνο πρόκειται να προχωρήσει σε ανάλογες κινήσεις και για τις υπόλοιπες δραστηριότητές του (εμπορία, ΑΠΕ, νέες τεχνολογίες-φυσικό αέριο- ηλεκτροκίνηση) διαμορφώνοντας μια εταιρεία συμμετοχών με διαφορετικές θυγατρικές για κάθε δραστηριότητα, στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου Vision 2025.

Στόχος είναι να γίνει μια επαναπροσέγγιση  της αγοράς με νέα ταυτότητα και νέα εταιρική δομή που θα διευκολύνει μεταξύ άλλων τις στρατηγικές χρηματοδότησης, τη διαφάνεια και την ορθότερη αποτίμηση της αξίας κάθε δραστηριότητας. Έτσι, αναμένεται και η αλλαγή της ομιλικής ταυτότητας στο πλαίσιο της ατζέντας ESG, προκειμένου αυτή να είναι εναρμονισμένη με το όραμα της ενεργειακής μετάβασης. Το rebranding θα περιλαμβάνει την προώθηση νέου λογοτύπου και ονόματος της εταιρείας και το γενικότερο μετασχηματισμό της εταιρικής εικόνας. Την περίοδο αυτή έχει ανατεθεί σε εταιρείες Συμβούλων η ανεύρεση του κατάλληλου ονόματος ενώ το σύνολο των αλλαγών στην ταυτότητα της εταιρείας θα γίνουν από το 2022.

Στρατηγική της εταιρείας είναι να προχωρήσει στον ενεργειακό μετασχηματισμό της και να εναρμονιστεί με τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κλιματική ουδετερότητα. Γιατί πλέον είναι ανάγκη η μετεξέλιξη των ΕΛΠΕ σε έναν καινοτόμο Όμιλο παροχής ενεργειακών προϊόντων χαμηλών εκπομπών CO2 και η επίτευξη ανθρακικής ουδετερότητας (net zero) μέχρι το 2050. Ειδικότερα, από 4,2 εκ. τόνων διοξειδίου το 2019, στόχος του Ομίλου είναι να φτάσει στα 2,8 εκ. τόνων Co2 το 2030 στο πλαίσιο της μείωσης των εκπομπών Scope 1,2 (άμεσες εκπομπές από τη δραστηριότητα). Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με ένα σύνολο μεθόδων: έμφαση στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης (μείωση 550.000 τόνοι Co2), καθαρότερα καύσιμα (100.000 τόνοι Co2), βελτιστοποίηση ενεργειακού μείγματος ( 250 τόνοι Co2), μπλε υδρογόνο (480 τόνοι Co2) και πράσινο υδρογόνο (15 τόνοι Co2).

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από τη Holding στην οποία θα μεταξελιχθεί η εισηγμένη θα μπουν θυγατρικές εταιρείες κάθε μια με αντικείμενο μια από τις δραστηριότητες της εταιρείας:

Διύλιση: Για την εταιρεία το μέλλον της διύλισης και των πετρελαιοειδών περνάει μέσα από την προσαρμογή τους στο νέο περιβάλλον και όχι μέσα από την αντικατάστασή τους. Για τον λόγο αυτό, προτεραιότητα είναι η εκπόνηση ενός φιλόδοξου και ισορροπημένου προγράμματος που θα εξελίξει τη βασική της δραστηριότητα σε αυτόν τον άξονα. Προς αυτή την κατεύθυνση δρομολογεί το διυλιστήριο του μέλλοντος, όπου θα αναπτύσσονται καινοτόμες τεχνολογίες και θα αξιοποιούνται νέες πρώτες ύλες (ΑΠΕ, μπλε και πράσινο υδρογόνο και ανακυκλούμενο CO2 ), θέτοντας έτσι τις βάσεις για την παραγωγή πράσινων καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Το διυλιστήριο του μέλλοντος θα περιλαμβάνει μονάδα συμπαραγωγής που θα παράγει θερμότητα και ατμό που τα χρειάζεσαι για τη μονάδα παραγωγής μπλε υδρογόνου, αλλά και παραγωγή πράσινου υδρογόνου από ενέργεια από φωτοβολταϊκά την ημέρα και απο πράσινα διμερή συμβόλαια τη νύχτα.

Ανανεώσιμες: Στόχος είναι η δημιουργία ενός ουσιαστικού πυλώνα ΑΠΕ με στόχο έως και 200 εκατ. EBITDA, δυνατότητα ανεξάρτητης χρηματοδότησης και συνέργειες με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο του ομίλου. Το πλάνο περιλαμβάνει εξέταση και επένδυση σε διαφορετικές τεχνολογίες ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκά, αιολικά onshore & offshore, αποθήκευση ενέργειας, υδρογόνο. Μέσα στο τελευταίο 18μηνο η εταιρεία υπερδιπλασίασε το χαρτοφυλάκιό της σε άδειες σε άνω του 1,3 GW. Υλοποιεί το μεγαλύτερο ενιαίο έργο ΑΠΕ στην Ελλάδα στην περιοχή της Κοζάνης, το οποίο, παρά τα προβλήματα που επέφερε η πανδημία, αναμένεται να είναι έτοιμο στο τέλος του χρόνου.

Παραγωγή Ενέργειας-φυσικό αέριο: Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους κλάδους παραγωγής, εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, μέσω της συμμετοχής του στην κοινοπραξία Elpedison B.V, με ποσοστό 50%. Το υπόλοιπο 50% κατέχεται από την εταιρεία EDISON International.Η ELPEDISON  είναι σήμερα ο δεύτερος σε μέγεθος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 810 MW τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο Φυσικό Αέριο –ΦΑ- (μονάδα 390 MW στη Θεσσαλονίκη σε λειτουργία από το 2005, μονάδα 420 MW στη Θίσβη Βοιωτίας σε λειτουργία από το 2010).

Νέες τεχνολογίες  ηλεκτροκίνηση: Ο Όμιλος ΕΛΠΕ, σε συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς, επενδύει υποστηρίζοντας ερευνητικά προγράμματα και πιλοτικές εφαρμογές εναλλακτικών τεχνολογιών κίνησης και γενικότερα τεχνολογικές καινοτομίες.

Τα ΕΛΠΕ έχουν εντάξει στη στρατηγική τους τον τομέα της ηλεκτροκίνησης και ετοιμάζουν δυναμική είσοδο, και έχουν ήδη συστήσει εταιρεία ειδικού σκοπού που θα δραστηριοποιηθεί στους τομείς της φόρτισης αλλά και της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης δικτύων.

Διαβάστε επίσης

ΕΛΠΕ: Εγκρίθηκε από το ΔΣ το σχέδιο διάσπασης δι΄ απόσχισηςΣΧΟΛΙΑ