Business

Ελληνικό: Συμφωνία «μαμούθ» της Lamda με Eurobank – Πειραιώς για κοινοπρακτικό €1,16 δισ. – Εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση της πρώτης φάσης

Οδυσσέας Αθανασίου, Lamda Development


Την υπογραφή συμφωνίας για την επικαιροποίηση των βασικών επιχειρηματικών όρων κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού για τη χρηματοδότηση του έργου του Ελληνικού ανακοίνωσε η Lamda Development στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για την έναρξη της μεγάλης ανάπτυξης των 8 δισ. ευρώ τους επόμενους μήνες.

Το συνολικό ύψος του κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού της Lamda ή και θυγατρικών της, έπειτα από την επικαιροποίηση, της συμφωνίας με τις Eurobank και Πειραιώς διαμορφώνεται σε 1,16 δις. ευρώ (έναντι 1,18 δισ) και σε αυτό περιλαμβάνεται ποσό ύψους 205 εκατ. που αφορά την κάλυψη δαπανών ΦΠΑ του Έργου.

Όπως επισημαίνεται από τη διοίκηση της Lamda με επικεφαλής τον Οδυσσέα Αθανασίου στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, η επικαιροποίηση είναι φυσικό επακόλουθο της εξέλιξης και ωρίμανσης του σχεδιασμού της Εταιρείας για τα προβλεπόμενα έργα και επενδύσεις της πρώτης πενταετίας του έργου.

Σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας, η χρηματοδότηση των έργων προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ της πρώτης φάσης θα καλυφθεί κατά 1 δισ. από τον εν λόγω τραπεζικό δανεισμό, ενώ το υπόλοιπο ποσό των απαιτούμενων κεφαλαίων, ύψους περίπου 1,5 δισ. θα προέλθει από ίδια κεφάλαια.

Υπενθυμίζεται ότι με τη συμμετοχή τους στην έκδοση του ομολόγου της Lamda, ύψους 320 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2020, πάνω από 11.000 Έλληνες έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στο έργο του Ελληνικού, ενώ η Εταιρεία έχει ήδη κάνει αύξηση κεφαλαίου ύψους 600 εκατ. ευρώ για τις ανάγκες χρηματοδότησης του Έργου.

Το Ελληνικό θα χρηματοδοτηθεί και από τα έσοδα από τις οικιστικές αναπτύξεις της πρώτης φάσης με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον από δυνητικούς αγοραστές.

Ειδικότερα, ο τραπεζικός δανεισμός 1,16 δισ. αφορά:

α) Τη χρηματοδότηση των έργων υποδομών και άλλων αναπτύξεων κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας του Έργου (Φάση Α ́) συνολικού ύψους 542 εκατ. ευρώ.

β) τη χρηματοδότηση για την εμπορική ανάπτυξη στη Λεωφόρου Βουλιαγμένης (Vouliagmenis Mall) και για την εμπορική ανάπτυξη εντός της μαρίνας Αγ. Κοσμά (Marina Galleria) συνολικού ύψους 622 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα επικαιροποιήθηκε και το ύψος των εγγυητικών επιστολών που θα εκδοθούν και αφορούν 347 εκατ. για την εγγυητική που θα παραδοθεί στο ΤΑΙΠΕΔ ως κάλυψη για το πιστούμενο τίμημα αγοραπωλησίας των μετοχών της Ελληνικόν Α.Ε. και σε 175 εκατ. για την εγγυητική που θα εκδοθεί προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης υποχρεώσεων της Lamda στο πλαίσιο των ως άνω χρηματοδοτήσεων.

Όπως έχει συμφωνηθεί το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και το προβλεπόμενο περιθώριο έχει προσδιορισθεί με τους συνήθεις όρους της αγοράς, ενώ  προβλέπεται η ανάληψη υποχρεώσεων και η παροχή εξασφαλιστικών δικαιωμάτων, τα οποία είναι συνήθη σε τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις έργων (project finance) (όπως ενδεικτικά, η σύσταση υποθήκης σε ακίνητα της Ελληνικό Α.Ε, περιορισμοί στις διανομές μερισμάτων προς τους μετόχους του δανειζόμενου εκάστου δανείου, η ενεχυρίαση των μετοχών των δανειζόμενων θυγατρικών, η ενεχυρίαση μέρους των απαιτήσεων και πηγών εσόδων από την εκμετάλλευση του Έργου, καθώς και των απαιτήσεων από τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών).

Περαιτέρω, αναφορικά με τη χρηματοδότηση των έργων της πρώτης πενταετίας, προβλέπεται συγκεκριμένος μηχανισμός ελέγχου και χρήσης των προσόδων από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και, μεταξύ άλλων, χρήση μέρους αυτών για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του Έργου.

Διαβάστε επίσης:

Ικανοποιημένη η Lamda από την ψήφιση του νόμου για τη διανομή στο Ελληνικό

Έτσι θα είναι το πρώτο κτίριο στο Ελληνικό

Άβαξ: Σε συνεργασία με την αμερικάνικη Macklowe στο διαγωνισμό για τον πύργο στην παραλία του Ελληνικού


ΣΧΟΛΙΑ