Business

Ελλάκτωρ: Γιατί οι επενδυτές πλήρωσαν 71,75 εκατ. για να πάρουν τα νέα ομόλογα των… 70 εκατ. ευρώ

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης. Διευθύνων σύμβουλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ


Κεφάλαια συνολικού ύψους 71,75 εκατ. ευρώ διέθεσαν οι επενδυτές, προκειμένου να πάρουν τα νέα ομόλογα του ομίλου Ελλάκτωρ, η συνολική ονομαστική αξία των οποίων είναι…70 εκατ. ευρώ. Με άλλα λόγια, τα διεθνή χαρτοφυλάκια κατά κύριο λόγο, όπως επίσης και τα εγχώρια, πλήρωσαν χθες 1,75 εκατ. ευρώ περισσότερα από εκείνα που θα εισπράξουν έπειτα από 5 χρόνια. Όταν και θα είναι η απώτερη ημερομηνία λήξης και αποπληρωμής της ομολογιακής έκδοσης…

Όλα τούτα είναι απόρροια της ισχυρής ζήτησης που εκφράστηκε και η οποία αποτέλεσε το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της δεύτερης εξόδου στις αγορές του ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου, μέσα σε διάστημα περίπου πέντε εβδομάδων. Εν συνόλω, οι προσφορές ξεπέρασαν τα 200 εκατ. ευρώ και ήταν σχεδόν τριπλάσιες από τα 70 εκατ. ευρώ, όπου έφτασαν οι απαιτήσεις από την πλευρά του  «Ελλάκτωρα». Και τούτο γιατί η Διοίκηση Καλλιτσάντση, μπροστά στην εξαιρετικά σημαντική ζήτηση που εκδηλώθηκε, αποφάσισε να διευρύνει κατά 20 εκατ. ευρώ το αρχικό πλάνο της ομολογιακής έκδοσης, που ήταν στα 50 εκατ. ευρώ.

Στοιχεία τα οποία έρχονται να πιστοποιήσουν τη δεύτερη στη σειρά  «ψήφο εμπιστοσύνης « που εμπράκτως έδωσαν οι αγορές στη Διοίκηση του Ομίλου. Οι πυκνές και πολύπλευρες κινήσεις της οποίας, στοχεύουν στην ορθολογική του αναδιάταξη με άξονα την αναπτυξιακή πορεία.

Το νέο ομόλογο, συμπληρωματικό της αμέσως προηγούμενης έκδοσης, τιμολογήθηκε στο 102,5% της ονομαστικής και κατά συνέπεια πληρωτέας αξίας στη λήξη του. Αυτό σημαίνει ότι ναι οι επενδυτές θα πάρουν πίσω λιγότερο από το αρχικό τους κεφάλαιο, αλλά συνυπολογίζοντας και τα τοκοφόρα έσοδα από το επιτόκιο, βεβαιότατα δεν θα χάσουν. Για την ακρίβεια θα  «θυσιάσουν» ένα τμήμα από την τελικό τους κερδοφόρο αποτέλεσμα.

Ενώ δηλαδή θα εισπράττουν ετησίως το «κουπόνι» του 6,375%, πρακτικά η ετησιοποιημένη απόδοσή τους στη λήξη της πενταετίας, θα κινηθεί στο 5,65%.

Κάτι που σημαίνει ότι αποδέχθηκαν να έχουν απόδοση 11,4% χαμηλότερη από την αρχική, διότι μόνο έτσι θα μπορούσαν να αποκτήσουν τα νέα ομόλογα. Εξέλιξη φυσικά ,που δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη έκδοση, αλλά και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές του επιχειρηματικού ομίλου, όπως αυτές εκφράζονται από τη Διοίκηση Καλλιτσάντση.

 Όπως πάντως προκύπτει από την τιμολόγηση του ομολόγου, η άντληση κεφαλαίων από τον  «Ελλάκτωρα « φτάνει στα 71,75 εκατ. ευρώ. Χωρίς να υπάρχουν μεταβολές στα επιτοκιακά κόστη. Καθότι σε αυτά ισχύει το 6,375% ετησίως.

«Ανοικτός δίαυλος» με τις αγορές

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως όλων αυτών, η χθεσινή κίνηση της Διοίκησης του επιχειρηματικού ομίλου, έρχεται μετά από τη θετική πορεία που έχει η διαπραγμάτευση του ευρωομολόγου των 600 εκατ. ευρώ που εκδόθηκε στις 15 Δεκεμβρίου του 2019. Εν αντιθέσει με αυτήν τη μεγάλη έκδοση που κατευθύνθηκε κυρίως για αναχρηματοδότηση του δανεισμού του Ομίλου, η νέα έκδοση προορίζεται για κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) στον κλάδο των αιολικών πάρκων αλλά και των παραχωρήσεων (Μαρίνα Αλίμου).

Καταφανώς ένα από το πλέον ουσιώδη στοιχεία της νέας κίνησης, είναι ο  «ανοικτός διάλογος» που έχει η Διοίκηση Καλλιτσάντση με τις αγορές και ειδικότερα με ορισμένα από τα  «βαριά» ονόματα της διεθνούς επενδυτικής σκηνής. Κάτι που σαφώς και εγγράφει υποθήκες για το μέλλον. Ειδικά μάλιστα από τη στιγμή κατά την οποία τα ξένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια κάλυψαν πάνω από το 80% της χθεσινής έκδοσης, έναντι του 75% που ήταν η συμμετοχή τους στο ευρωομόλογο.

 Με τα αντληθέντα κεφάλαια και από τις δύο εκδόσεις, ο όμιλος του  «Ελλάκτωρα» βελτιώνει το χρηματοοικονομικό προφίλ. Απελευθερώνοντας από τη μια πλευρά ταμειακές ροές (αφού με τα ομόλογα εκταμιεύει μόνο τόκους και όχι και χρεολύσια) ενώ από την άλλη, απαγκιστρώνεται από τα ενέχυρα που συνοδεύουν τον τραπεζικό δανεισμό.


ΣΧΟΛΙΑ