Δημήτρης Κόκκορης

Χένρι Χόλτερμαν

Μικρότερης επιχειρηματικής εμβέλειας, αλλά καθαρότερη ως οικονομική οντότητα σε σύγκριση με το παρελθόν είναι η κατασκευαστική εταιρεία Άκτωρ. Θυγατρική...