Τράπεζες

Στον «Ηρακλή ΙΙ» και η τιτλοποίηση Sunrise της Τράπεζας Πειραιώς

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Χρήστος Μεγάλου, Τράπεζα Πειραιώς

Χρήστος Μεγάλου, Τράπεζα Πειραιώς


Η Τράπεζα Πειραιώς κατέθεσε χθες αίτημα στο υπουργείο Οικονομικών για να ενταχθεί στον Ηρακλή 2, η τιτλοποίηση Sunrise III, συνολικής λογιστικής αξίας 506 εκατ. ευρώ, προκειμένου να δοθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, στο senior ομόλογο αξίας 200 εκατ. ευρώ.

Στην τιτλοποίηση Sunrise III, περιλαμβάνονται μη εξυπηρετούμενα δάνεια στεγαστικά, επιχειρηματικά και  καταναλωτικά, μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το  50% των δανείων που περιλαμβάνονται στο project,   είχαν ρυθμιστεί κατά την πανδημία ενώ τα υπόλοιπα δάνεια δεν είχαν ενταχθεί στις προηγούμενες τιτλοποιήσεις της τράπεζας.

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι η  Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται σε συζητήσεις  για την πώληση ομολογιών με την Intrum  το αμερικανικό fund Serengeti (Orasis fund). Η τιτλοποίηση εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Ακόμα θα πρέπει να σημειωθεί  ότι το αμερικανικό  Serengeti είχε αποκτήσει το 2% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Sunrise II, των  7,2 δισ. ευρώ.

Όπως είναι γνωστό η Τράπεζα Πειραιώς έχει στόχο να μειώσει τον δείκτη των καθυστερήσεων στο 9% στο τέλος του 2022 (από 49% το 2019) και τα 4,7δις ευρώ του προβληματικού χαρτοφυλακίου της να υποχωρήσουν  στα 4 δις ευρώ.

Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το  δεύτερο τρίμηνο φέτος ο ρυθμός πιστωτικής  επέκτασης υπερδιπλασιάστηκε (σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο) και ανήλθε στο 1 δις ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2022, καλύπτοντας σχεδόν ήδη τον στόχο του 1,2δις ευρώ για το σύνολο του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους για την περίοδο 2022- 2025, που περιλαμβάνουν καθαρή πιστωτική επέκταση 7 δις ευρώ,  εστιάζοντας σε τομείς όπως η μεταποίηση, ο τουρισμός και η ενέργεια.

Όπως έχει ανακοινώσει η τράπεζα στοχεύει σε εκταμιεύσεις νέων δανείων ύψους περίπου 27 δις ευρώ (7 δις ευρώ καθαρή πιστωτική επέκταση) προς  επιχειρήσεις και νοικοκυριά την περίοδο  2022-2025.  Στόχος είναι η ενίσχυση των καθαρών εσόδων από προμήθειες κατά περίπου 140 εκατ ευρώ και έχει ανακοινώσει συγκεκριμένες ενέργειες και στρατηγικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή. Επίσης στοχεύει στη μείωση του κόστους κατά περίπου 25% και στο διπλασιασμό της προ προβλέψεων κερδοφορίας, σε επαναλαμβανόμενη βάση, σε 1,2 δισ. ευρώ το 2025 (σε σύγκριση με 600 εκατ ευρώ) το 2021.

Διαβάστε επίσης

Τράπεζες: Ο «Ηρακλής» φεύγει, οι συνθετικές τιτλοποιήσεις έρχονται

Τράπεζα Πειραιώς: Κατέθεσε αίτηση για ένταξη της τιτλοποίησης Sunrise III στο πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙΣΧΟΛΙΑ