Τράπεζες

Πρόγραμμα «Γέφυρα»: Χιλιάδες οφειλέτες στην πλατφόρμα από την πρώτη κιόλας μέρα


Έως και τις 30 Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι οφειλέτες που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊός να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για την προστασία της πρώτης τους κατοικίας και την επιδότηση της δόσης του στεγαστικού τους δανείου από το κράτος, μέσω του προγράμματος «Γέφυρα» του υπουργείου Οικονομικών.

Η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ξεκίνησε χθες και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η επισκεψιμότητα υπήρξε υψηλή από την πρώτη κιόλας μέρα, καθώς οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πάνω από 300.000 επιλέξιμους οφειλέτες (όπως ανακοινώθηκε οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν οριστικά την πρώτη μέρα λειτουργίας άγγιξαν τις 4.000).

Η κρατική επιδότηση καλύπτει χρονικό διάστημα 9 μηνών και ξεκινά από το 90% της μηνιαίας δόσης για τους συνεπείς δανειολήπτες, ενώ βαίνει μειούμενη για όσους έχουν δάνεια σε καθυστέρηση. Βασική προϋπόθεση είναι η ρύθμιση της οφειλής και η συνέπεια στην αποπληρωμή για χρονικό διάστημα από 6 έως και 18 μήνες ανάλογα με την κατηγορία του δανείου, αλλιώς θα πρέπει να επιστραφεί η κρατική επιδότηση.

Συγκεκριμένα η συνεισφορά του Δημοσίου για την υποστήριξη των δανειοληπτών που έχουν ενήμερα δάνεια ανέρχεται στο 90% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 600 ευρώ, ανά πιστωτή, για το 1ο τρίμηνο. Στο 2ο τρίμηνο η συνεισφορά διαμορφώνεται στο 80% της μηνιαίας δόσης και στο 3ο τρίμηνο στο 70%. Για όσους έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών, η συνεισφορά ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 500 ευρώ, ανά πιστωτή για το 1ο τρίμηνο. Στο 2ο τρίμηνο η συνεισφορά διαμορφώνεται στο 70% της μηνιαίας δόσης και στο 3ο τρίμηνο στο 60%. Στα δάνεια με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, η επιδότηση ανέρχεται στο 60% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 300 ευρώ, ανά πιστωτή για το 1ο τρίμηνο. Στο 2ο τρίμηνο η συνεισφορά μειώνεται στο 50% της μηνιαίας δόσης και στο 3ο τρίμηνο στο 30%.

Όπως εξήγησε σε δηλώσεις του ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κ. Φώτης Κουρμούσης, η υποβολή της αίτησης είναι απλή και ολοκληρώνεται με τις εξής κινήσεις:

* Εισαγωγή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους κωδικούς taxisnet

* Συμπλήρωση πληροφοριών:

– ποιος είναι ο σύμβουλος – εκπρόσωπος σου, οπότε και ολοκληρώνεται η διαδικασία για εσένα

– αν δεν επιθυμείς σύμβουλο – εκπρόσωπο, τότε θα πρέπει να:

– επιβεβαιώσεις την 1η κατοικία σου (αν δεν έχει ήδη εντοπιστεί από την πλατφόρμα)

– επιβεβαιώσεις τον/την σύζυγο ή/και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας σου, που διαμένουν στην 1η κατοικία σου (αν δεν έχουν ήδη εντοπιστεί από την πλατφόρμα)

– συμπληρώσεις, αν υπάρχει, τη ρευστοποιήσιμη περιουσία (καταθέσεις, ομόλογα κλπ) στο εξωτερικό

– απαντήσεις θετικά στις υπεύθυνες δηλώσεις της πλατφόρμας (περί χορήγησης άρσης απορρήτου, άντλησης στοιχείων, ότι τα στοιχεία είναι ακριβή κλπ)

– Αν υπάρχει σύζυγος ή/και εξαρτώμενα ενήλικα μέλη ή/και συνοφειλέτης ή/και εγγυητής, τότε θα πρέπει και αυτοί να εισέλθουν στην πλατφόρμα με τους δικούς τους κωδικούς taxisnet και να παρέχουν τις ανωτέρω πληροφορίες και υπεύθυνες δηλώσεις.

Μόλις υποβληθεί η αίτηση, τότε διενεργούνται ειδικοί έλεγχοι, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο αιτών πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, γεγονός για το οποίο ενημερώνεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία του αποστέλλει ηλεκτρονικά σχετική ειδοποίηση.

Εφόσον το δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες προβαίνουν σε ειδικούς ελέγχους και στη συνέχεια αποστέλλουν τον αριθμό λογαριασμού (IBAN), όπου το Κράτος καταβάλλει την επιδότηση. Η καταβολή της επιδότησης ξεκινά με τη λήξη της αναστολής πληρωμών, που ενδεχομένως έχει χορηγηθεί από την τράπεζα, αλλά το αργότερο έως 31/12/2020.

Εφόσον το δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες σε καλούν για να προσκομίσεις τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό βαρών). Ο δανειολήπτης θα πρέπει να τα προσκομίσει εντός 15 ημερών. Στη συνέχεια οι τράπεζες παρέχουν μια ή περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης οφειλών, εντός 30 ημερών. Ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει τη ρύθμιση αυτή. Η ρύθμιση αυτή πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη και βιώσιμη, δηλ. να μπορεί να εξυπηρετηθεί, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη. Για να λάβει την επιδότηση, θα πρέπει να έχει συμφωνήσει σε μια ρύθμιση σε συνεργασία με την τράπεζα και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση έως 31/12/2020.

Οι δανειολήπτες μπορούν να απευθύνονται δωρεάν:

* είτε στην ηλεκτρονική γραμμή εξυπηρέτησης (helpdesk μέσω της πλατφόρμας)

* είτε με διοργάνωση επίσκεψης – τηλεδιάσκεψης με ένα από τα 50 Κέντρα – Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, όπου παρέχεται συμβουλευτική καθοδήγηση (τηλ.: 213.212.57.30).

Ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει ως «σύμβουλο», φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει τη διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών και την επαρκή  υποστήριξη του οφειλέτη, κατά το στάδιο της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και τη ρύθμιση των οφειλών.

«Σύμβουλος» μπορεί να ορισθεί δικηγόρος, λογιστής – φοροτεχνικός, οικονομολόγος, ή οποιαδήποτε άλλη επιστημονική ειδικότητα με γνώσεις και εμπειρία για την επαρκή υποστήριξη του οφειλέτη στη διαδικασία του παρόντος νόμου.

Στην περίπτωση αυτή ο οφειλέτης περιλαμβάνει στην αίτησή του δήλωση, ότι για τη σύνταξή της αίτησης συνέπραξε σύμβουλος και δηλώνει τα στοιχεία του στην πλατφόρμα. Ο σύμβουλος, μόλις προβεί στην οριστική υποβολή της αίτησης, δικαιούται αμοιβής, εφόσον υφίστανται κορονόπληκτα δάνεια 1ης κατοικίας, που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Το ύψος της αμοιβής ανέρχεται σε 250 ευρώ ανά χρηματοδοτικό φορέα, ο οποίος έχει υποθήκη ή προσημείωση στην 1η κατοικία του κορονόπληκτου δανειολήπτη. Η ανωτέρω αμοιβή περιλαμβάνει και το Φ.Π.Α. και συνεπώς υπόχρεος για την καταβολή του είναι ο σύμβουλος. Επί της αμοιβής, δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου (έως 20% φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα), καθώς η αμοιβή είναι μικρότερη των 300 ευρώ.

Η αμοιβή καταβάλλεται έναντι νομίμου παραστατικού, δηλ. είτε τιμολογίου είτε Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, το οποίο εκδίδεται στα φορολογικά στοιχεία του οφειλέτη, επιβαρύνει τον οφειλέτη και:

  • είτε καταλογίζεται στο ανεξόφλητο υπόλοιπο του προς ρύθμιση δανείου
  • είτε καταλογίζεται ως έξοδο που βαρύνει την επιλέξιμη για συνεισφορά οφειλή.

Έξοδα πίστωσης του λογαριασμού του συμβούλου από το χρηματοδοτικό φορέα, βαρύνουν το σύμβουλο.

Η αμοιβή του συμβούλου καταβάλλεται από το χρηματοδοτικό φορέα, ως εξής:

α) Στην περίπτωση των εξυπηρετούμενων οφειλών ή μη εξυπηρετούμενων για χρονικό διάστημα μικρότερο των 90 ημερών, η αμοιβή του συμβούλου καταβάλλεται κατά το χρόνο της αποστολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ποσού των μηνιαίων δόσεων από το χρηματοδοτικό φορέα

β) Στην περίπτωση των μη εξυπηρετούμενων οφειλών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών, η αμοιβή του συμβούλου καταβάλλεται είτε κατά το χρόνο που θα επιτευχθεί η αναδιάρθρωση, είτε το αργότερο μετά την παρέλευση της άπρακτης προθεσμίας της 31.12.2020, ανεξαρτήτως εάν θα επιτευχθεί αναδιάρθρωση.ΣΧΟΛΙΑ