Τράπεζες

Παύλος Μυλωνάς (Εθνική Τράπεζα): Στόχος το 2022 τα ΝPEs να φθάσουν στο 6%

H DG Comp, το CVC και ο Αρτέμης Μάτσας του ιατρικού κλάδου

Ο CEO της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς


Η οργανική μείωση των NPEs συνεχίζεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ενώ τα κεφαλαιακά επίπεδα της τράπεζας παραμένουν τα καλύτερα στην κατηγορία τους, δήλωσε η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας και, συγκεκριμένα, ο κ. Παύλος Μυλωνάς στην παρουσίαση που πραγματοποίησε στους ξένους επενδυτές.

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2021 τα εγχώρια NPEs έφθασαν στα 4 δισ. ευρώ. Ο σχηματισμός NPEs παρέμεινε αρνητικός το δεύτερο τρίμηνο του 2021 αναφέρουν τα στοιχεία της τράπεζας.

Οι επιδόσεις των πελατών σε πρώην μορατόρια είναι ικανοποιητικές με μόλις τρεις ποσοστιαίες μονάδες αυτά να οδηγούνται σε χρεοκοπία.

Οι πελάτες με λίγες μέρες καθυστέρηση αντιστοιχούν στο 1%.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, το 2022 προοπτική είναι ο δείκτης NPEs να είναι 6%.

Στόχος επίσης για το 2022 είναι η οργανική δημιουργία κεφαλαίου και η ολοκλήρωση συναλλαγών.

Το πρόγραμμα μετασχηματισμού της τράπεζας υποστηρίζει την κίνηση προς ένα νέο επιχειρηματικό και λειτουργικό μοντέλο.

Το κομμάτι των «κόκκινων» δανείων περιελάμβανε την προετοιμασία και την εκτέλεση του Frontier αλλά και εφαρμογή μέτρων τέτοιων ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ροές νέων NPEs λόγω Covid.

Συγχρόνως, στο δίκτυο δημιουργούνται κόμβοι για την αναδιάρθρωση των δανείων των μικρών επιχειρήσεων.

Νέες υπηρεσίες για μικρές επιχειρήσεις

Η Εθνική επιχειρεί να γίνει καλύτερη τράπεζα για τους πελάτες της συνδυάζοντας τη διασταυρούμενη πώληση με τις ψηφιακές λύσεις. Σε μικρό χρονικό ορίζοντα, μάλιστα, θα υπάρχουν νέες υπηρεσίες που θα αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότητας η τράπεζας σχεδιάζει μείωση του κόστους του προσωπικού μέσα από ένα στοχευμένο σχέδιο εθελουσίας και με outsourcing υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα.

Η τράπεζα εκσυγχρονίζει την πιστωτική της πολιτική και ενισχύει την πολιτική πρόληψης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρήματος προερχόμενου από τρομοκρατικές ενέργειες με γραμμές άμυνας σε όλα τα επίπεδα.

Διαβάστε επίσης:

Εθνική Τράπεζα: Καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 622 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο – Στα 4 δισ. ευρώ έπεσαν τα NPEsΣΧΟΛΙΑ