• Τράπεζες

  Moody’s: Αναβάθμισε τη βασική πιστοληπτική ικανότητα της Eurobank σε Ba1

  • NewsRoom
  Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας

  Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας


  Στην αναβάθμιση της αξιολόγησης της βασικής πιστοληπτικής ικανότητας (BCA) της Eurobank από ba2 σε ba1 προχώρησε η Moody’s.

  Παράλληλα, προχώρησε σε αναβάθμιση της μακοπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης αξιολόγησης των καταθέσεων της Eurobank από Baa3/P-3 σε Baa2/P-2, όπως επίσης και της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης των senior unsecured ομολόγων της κατά δύο βαθμίδες σε Baa2 από Ba1.

  Η Moody’s αναθεώρησε παράλληλα τις προοπτικές για τις αξιολογήσεις της Eurobank σε «σταθερές» από «θετικές».

  Σύμφωνα με την Moody’s η αναβάθμιση του BCA της Eurobank υποστηρίζεται από τα ισχυρότερα θεμελειώδη μεγέθη και τη βελτίωση της φερεγγυότητας της τράπεζας.

  Ειδικότερα, ο οίκος αναφέρει πως το BCA της Eurobank αναβαθμίστηκε σε ba1 από ba2, λόγω της ισχυρής δημιουργίας κερδών και της αποδεδειγμένης ικανότητάς της να αυξάνει τα βασικά ίδια κεφάλαιά της τα τελευταία τρίμηνα, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την ικανότητά της να απορροφά ζημίες.

  Η τράπεζα είχε, όπως αναφέρεται, δείκτη pro-forma CET1 17,2% από τον Μάρτιο του 2024.

  Η φερεγγυότητα της τράπεζας υποστηρίζεται δε περαιτέρω από την ισχυρότερη ποιότητα του ενεργητικού.

  Η αναβάθμιση του BCA της τράπεζας λαμβάνει επίσης υπόψη τη ρευστότητα που διαθέτει.

  Τι αναφέρει για την Ελληνική Τράπεζα Κύπρου

  Αναφορικά με την αύξηση των ποσοστών που κατέχει στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου, η Moody’s επισημαίνει πως η κίνηση αυτή υποστηρίζει περαιτέρω το πιστωτικό προφίλ της Eurobank.

  Ειδικότερα, όπως αναφέρει, η Eurobank έχει τις πιο διαφοροποιημένες ροές κερδών από τις ελληνικές τράπεζες, τόσο γεωγραφικά όσο και ανά τομέα δραστηριότητας, γεγονός που λειτουργεί θετικά για το πιστωτικό προφίλ της.

  Η πρόσφατα ανακοινωθείσα ολοκλήρωση της απόκτησης πλειοψηφικού μεριδίου (55,5% μετοχών) στην Ελληνική Τράπεζα ενισχύει δε περαιτέρω τη γεωγραφική διαφοροποίηση του ομίλου.

  Σημειώνεται επίσης πως ενδεχόμενη περαιτέρω βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας και σε μεγαλύτερη κερδοφορία για την ελληνική τράπεζα.  ΣΧΟΛΙΑ