Τράπεζες

ΕΤΕ: Η υψηλή οργανική κερδοφορία θα απορροφήσει τη ζημιά από την τιτλοποίηση

Παύλος Μυλωνάς, CEO Εθνικής Τράπεζας


Στις αρχές του 2021 τοποθετείται η τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Frontier συνολικής αξίας άνω των 6 δισ. ευρώ της Εθνικής τράπεζας.

Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Παύλος Μυλωνάς στο πλαίσιο της ενημέρωσης των επενδυτών για τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου, η εν λόγω τιτλοποίηση θα συντελέσει αποφασιστικά στη δραστική μείωση του τρέχοντος υπολοίπου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της ΕΤΕ συνολικού ύψους 10 δισ. ευρώ κατά σχεδόν τα 2/3. Η Τράπεζα θα κεφαλαιοποιήσει την υψηλή οργανική κερδοφορία που διαθέτει για να απορροφήσει το κόστος της τιτλοποίησης, που με βάση το σχεδιασμό θα ολοκληρωθεί το α’ εξάμηνο 2021.

Σε εξέλιξη είναι σύμφωνα με δηλώσεις του CEO της ΕΤΕ, η διαδικασία πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς η Τράπεζα βρίσκεται σε συζητήσεις με πιθανούς επενδυτές, ενόψει και της επικαιροποίησης του business plan της εταιρείας.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 465 εκατ. ευρώ και είναι ενισχυμένα κατά 90% σε ετήσια βάση. Τα οργανικά κέρδη της περιόδου αυξήθηκαν κατά 21% σε ετήσια βάση στα 132 εκατ. ευρώ , αντανακλώντας τη σημαντική περιστολή των δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων, την ομαλοποίηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, καθώς και τη μείωση της πίεσης στα οργανικά έσοδα. Τα οργανικά κέρδη β’ τριμήνου 2020 διαμορφώθηκαν σε 65 εκατ. ευρώ.

Σημαντική πηγή κερδοφορίας υπήρξαν τα αποτελέσματα από χρηματοοικονομικές πράξεις, που ανήλθαν στα 786 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2020 – το β’ τρίμηνο του 2020 ομαλοποιήθηκαν σε 12 εκατ. ευρώ – ενσωματώνοντας υψηλά μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με την ανταλλαγή τριών υφιστάμενων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) που κατείχε η ΕΤΕ με ένα νέο ΟΕΔ ύψους 515 εκατ. ευρώ, καθώς και την πώληση ΟΕΔ στο χαρτοφυλάκιο «διακρατούμενων για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και για ενδεχόμενη πώληση» (HTCS) ύψους 264 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου 2020.

Στο θετικό τελικό αποτέλεσμα συνέβαλε η περαιτέρω περιστολή των δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων στην Ελλάδα το β’ τρίμηνο 2020, που είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αποκλιμάκωσή τους σε επίπεδο εξαμήνου κατά 9% και 6% σε ετήσια βάση το α’ εξάμηνο 2020.

Ο επικεφαλής της ΕΤΕ έδωσε έμφαση στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας, με τις συναλλαγές e-banking να καταγράφουν αύξηση 32% μετά την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας σε σχέση με τους μήνες πριν τον κορωνοϊό. Οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες των ψηφιακών καναλιών άγγιξαν τα 1,5 εκατ. τον Ιούνιο και είναι αυξημένοι κατά 53% σε ετήσια βάση, ενώ περίπου 160 χιλιάδες πελάτες έχουν εγγραφεί σε ψηφιακά δίκτυα από την αρχή του έτους έως σήμερα.


ΣΧΟΛΙΑ