• Τράπεζες

  Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Πρωτοβουλία για κοινές δράσεις με την επιχειρηματική κοινότητα

  • NewsRoom
  Βασίλης Ράπανος, Πρόεδρος της ΕΕΤ

  Βασίλης Ράπανος, Πρόεδρος της ΕΕΤ


  Η κοινή πρωτοβουλία που αναλαμβάνουν η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και το Ελληνο‐Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο,  με σκοπό τους όρους κοινής δράσης του τραπεζικού τομέα με την επιχειρηματική κοινότητα, υπό το πρίσμα της ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG στη στρατηγική τραπεζών και επιχειρήσεων, συζητήθηκε σε συνέδριο, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023, στο Μέγαρο Καρατζά της  Εθνικής Τράπεζας.

  Ειδικότερα, άνθρωποι της τραπεζικής κοινότητας και του επιχειρηματικού τομέα, συζήτησαν εκτός άλλων, τους τρόπους εξασφάλισης της βιώσιμης μετάβασης στην οικονομία της επόμενης γενιάς και γενικότερα, το συνέδριο χαρτογράφησε τη νέα εποχή για το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα και την επίδραση του ESG (Κοινωνία‐Περιβάλλον‐ Εταιρική Διακυβέρνηση) στη στρατηγική τραπεζών και επιχειρήσεων, «Fit4FutureFinance:  Enabling  the  sustainable  transition  to  the  next  generation economy»στην επιχειρηματική κοινότητα.

  Στόχο του αποτέλεσε η διαμόρφωση μιας συναντίληψης γύρω από τα επιχειρηματικά πλεονεκτήματα της  βιώσιμης λειτουργίας των επιχειρήσεων, τόσο σε περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο όσο και  σε επίπεδο  εταιρικής  διακυβέρνησης,  αλλά  και  η  ειδική  αναφορά  στα  πρόσφορα  χρηματοδοτικά  εργαλεία, ώστε  οι  επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στη μετάβαση.

  Οι εργασίες του συνεδρίου άνοιξαν με τις εισαγωγικές τοποθετήσεις των Προέδρων των συνδιοργανωτών.

  Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κ. Βασίλης Ράπανος τόνισε ότι ο χρηματοπιστωτικός  τομέας στη χώρα μας έχει ενσωματώσει τα κριτήρια ESG στα επιχειρηματικά του μοντέλα, και η Ελλάδα έχει ήδη υιοθετήσει το στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση. Οι διαθέσιμοι  πόροι ανάπτυξης διευκολύνουν τη μετάβαση αυτή.

  Ο Πρόεδρος  του  Ελληνο‐Αμερικανικού  Εμπορικού  Επιμελητηρίου  κ. Νικόλαος Μπακατσέλος  έθεσε  δύο  καίρια ερωτήματα:   εάν  θα  υπάρξει έγκαιρη αντίδραση και,  μάλιστα,  πριν  οι επιπτώσεις  της  κλιματικής  κρίσης  γίνουν  μη  αναστρέψιμες,  καθώς  επίσης  και  εάν  η  ελληνική  επιχειρηματική  κοινότητα  μπορεί  να  διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας στο μέλλον.

  Οι  εισαγωγικές  παρατηρήσεις  ολοκληρώθηκαν  με  την  τοποθέτηση  της  Προέδρου  της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς  κας  Βασιλικής  Λαζαράκου,  η  οποία  επεσήμανε  ότι,  για  να  προετοιμαστεί  κατάλληλα  η  επιχειρηματική κοινότητα για την πράσινη μετάβαση, χρειάζεται αφενός να γίνουν πλήρως κατανοητά  τα  κριτήρια ESG, αφετέρου να συνεκτιμηθούν οι συνέπειες της μετάβασης (κόστος, κίνδυνοι κλπ.).

  Στη συνέχεια, διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές ανέπτυξαν γόνιμο διάλογο και παρουσίασαν:

  ∙ Τη  μεγάλη  εικόνα  της  βιωσιμότητας,  με  αναφορές  στις  διεθνείς  εξελίξεις  που  σχετίζονται  με  τη  Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη Συμφωνία των Παρισίων για Κλιματική Αλλαγή. Εκτενής αναφορά  έγινε  στα  αντίστοιχα  αναπτυξιακά  εργαλεία  της  Ελλάδας  2.0  και  συγκεκριμένα  στις  χρηματοδοτικές  ευκαιρίες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

  ∙ Τη  Βιώσιμη  Χρηματοδότηση,  με  αναφορές  στη  διασύνδεση  των  κινδύνων  βιωσιμότητας  με  τις  αναπτυξιακές ευκαιρίες, εμβάθυνση στις νέες απαιτήσεις κλιματικού κινδύνου για τις χρηματοδοτήσεις  με έμφαση στις χρηματοδοτικές ευκαιρίες ESG για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

  ∙ Τη  χρηματοδότηση  της  επόμενης  μέρας,  με  αναφορές  στις  νέες  τάσεις  επενδύσεων  και  επιχειρηματικότητας, ιδίως στις σχετικές συνέπειες

  ∙ Το επιχειρηματικό μοντέλο της επόμενης δεκαετίας. Το συγκεκριμένο πάνελ υποστηρίχθηκε από τον  ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και συντονίστηκε από τον Πρόεδρο της ΕΕ του ΣΕΒ κ. Ευθύμιο Βιδάλη, ο οποίος επεσήμανε, μεταξύ άλλων ότι, ο αντίκτυπος του ESG στις επιχειρήσεις της επόμενης δεκαετίας αποκαλύπτει  τη σημασία και την αναγκαιότητα της βιωσιμότητας, της κοινωνικής  ευθύνης και της διακυβέρνησης στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο

  Οι  Γενικοί  Διευθυντές  της  Ελληνικής  Ένωσης  Τραπεζών  κα  Χαρούλα  Απαλαγάκη  και  του  Ελληνο‐ Αμερικανικού  Εμπορικού  Επιμελητηρίου  κ.  Ηλίας  Σπυρτούνιας  διατύπωσαν  τα  τελικά  πορίσματα  των  εργασιών,  αναδεικνύοντας  τα  βασικά  πολλαπλά  μηνύματα  του  συνεδρίου,  ιδίως  για  την  ελληνική  οικονομία. Την παρουσίαση και συντονισμό του προγράμματος είχε σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου ο  Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής ESG της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κ. Πάκης Παπαδημητρίου.

  Η  Ελληνική  Ένωση  Τραπεζών  και  το  Ελληνο‐Αμερικανικό  Εμπορικό  Επιμελητήριο  επιθυμούν  να  ευχαριστήσουν, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

  ∙ τον ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, υπό την αιγίδα του οποίου πραγματοποιήθηκε το  συνέδριο

  ∙ τις εταιρείες‐χορηγούς Deloitte, EY, KPMG, PwC και Zepos & Yannopoulos

  ∙ όλα τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ESG της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών καθώς και   ∙ τους προσκεκλημένους ομιλητές και συνέδρους που ανταποκρίθηκαν στο συνέδριο  για την καθοριστική συμβολή τους στην επιτυχία της διοργάνωσης.

  Διαβάστε επίσης:

  Θεοφιλίδη (ΕΤΕ): Η τράπεζα αλλάζει πρόσωπο με νέο στελεχιακό δυναμικό και «έξυπνα» προϊόντα  ΣΧΟΛΙΑ