Τράπεζες

DBRS: Στο «B» η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Τράπεζας Πειραιώς

  • NewsRoom
DBRS: Στο «B» η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Τράπεζας Πειραιώς

Χρήστος Μεγάλου, CEO Τρ. Πειραιώς


Την πρώτη αξιολόγησή του για την πιστοληπτική ικανότητα της Τράπεζας Πειραιώς προέβη ο καναδικός οίκος DBRS Morningstar.

H DBRS αξιολογεί την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Πειραιώς  στη βαθμίδα «B»,  τη βραχυπρόθεσμη στη βαθμίδα «R-4», ενώ τις μακροπρόθεσμες κρίσιμες υποχρεώσεις στο  «ΒΒ (χαμηλό)». Η τάση σε όλες τις αξιολογήσεις είναι «σταθερή».

Αναφορικά με την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση, η βαθμίδα «B» αντικατοπτρίζει το ισχυρό εγχώριο franchise του Ομίλου στη λιανική και εταιρική τραπεζική, αναφέρει η DBRS.

Ο οίκος αναφέρεται επίσης στη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει ο Όμιλος στη μείωση του επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), αν και παραμένει ακόμα υψηλό, σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τη συγκρατημένη πιστωτική ζήτηση και τη μέτρια διαφοροποίηση δραστηριότητας της Τράπεζας.

Παρά τη βελτίωση της υποκείμενη κερδοφορία,  το υψηλό κόστος κινδύνου συνεχίζει να επιβαρύνει σημαντικά την ισχύ των κερδών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, αναφέρει η DBRS. Θεωρεί δε πως  πιθανότατα θα παραμείνει υψηλό και στο εγγύς μέλλον, καθώς η τράπεζα συνεχίζει να απομειώνει τις πηγές επενδυτικού ρίσκου.

Η θέση χρηματοδότησης και ρευστότητας του Ομίλου είναι υγιής, αναφέρει η DBRS αν και παραμένει δυνητικά ευάλωτη σε κραδασμούς, εάν η Πειραιώς δυσκολευθεί τελικώς να αποκαταστήσει την κερδοφορία της και να βελτιώσει περαιτέρω το προφίλ κινδύνου της.

H DBRS αναμένει ότι η Πειραιώς θα συνεχίσει να μειώνει τα NPEs  και πιθανότατα θα είναι σε θέση να διαχειριστεί την υποβάθμιση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων λόγω της πανδημίας της Covid-19.

Οι κεφαλαιακοί δείκτες κινούνται επί του παρόντος άνετα πάνω από τα ελάχιστα όρια που έχουν θέσει οι ρυθμιστικές αρχές. Ο οίκος θεωρεί πως θα είναι σε θέση να αντέξουν τον αρνητικό αντίκτυπο από πρόσθετα μέτρα απορρόφησης κινδύνου και νέες εισροές NPEs, αν και καταγράφονται σημαντικές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, τις οποίες ο οίκος κρίνει ως ασθενέστερη μορφή κεφαλαίου.

Μια αναβάθμιση θα απαιτούσε περαιτέρω βελτίωση της υποκείμενης κερδοφορίας και συνεχή πρόοδο στη μείωση των NPEs από πλευράς της Πειραιώς, με παράλληλη διατήρηση επαρκών κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας, καταλήγει η DBRS.

Αντίθετα, μια υποβάθμιση θα μπορούσε να προκληθεί από τον ουσιαστικό σχηματισμό νέων NPEs ή εάν η Πειραιώς δεν ήταν σε θέση να βελτιώσει περαιτέρω την υποκείμενη κερδοφορία της.

Διαβάστε επίσης

Πειραιώς-HSBC: Όλες οι λεπτομέρειες της συμφωνίας – Τι είναι τα 200+3 εκατ. ευρώ

Τράπεζα Πειραιώς: Στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις με το πρόγραμμα «Πειραιώς Νέο Επιχειρηματικό Ξεκίνημα 360°»

Τράπεζα Πειραιώς: Στην Davidson Kempner Capital το πακέτο ναυτιλιακών δανείων DORY – Επιβεβαίωση mononewsΣΧΟΛΙΑ