Τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς: Στην Davidson Kempner Capital το πακέτο ναυτιλιακών δανείων DORY – Επιβεβαίωση mononews

  • NewsRoom
Χρήστος Μεγάλου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου


Στην Davidson Kempner Capital Management LP, η οποία στην Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Μιχάλη Χατζηπαύλου, δίδεται από την Τράπεζα Πειραιώς το πακέτο DORY, το οποίο περιλαμβάνει ναυτιλιακά δάνεια, που είχαν σταματήσει να αποπληρώνονται, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του mononews.

Συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων €0,4 δισ. μεικτής λογιστικής αξίας (Project Dory)

Η Πειραιώς Financial Holdings, ανακοινώνει ότι η θυγατρική της Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατέληξε σε συμφωνία με εταιρεία του ομίλου της Davidson Kempner Capital Management LP για την πώληση χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ), μεικτής λογιστικής αξίας €0,4 δισ. (η «Συναλλαγή»).

Το συμφωνηθέν τίμημα της Συναλλαγής ανέρχεται σε 53% περίπου της μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.

Η Συναλλαγή υπόκειται στους συνήθεις όρους και εγκρίσεις και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Συναλλαγή μειώνει τον δείκτη ΜΕΑ του Ομίλου της Πειραιώς Financial Holdings σε ca 15% από 16% που ήταν στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και αυξάνει αντίστοιχα τον δείκτη κάλυψης ΜΕΑ σε 40% περίπου από 39% προηγουμένως.

Η αναμενόμενη κεφαλαιακή επίπτωση από τη Συναλλαγή διαμορφώνεται περί τις – 20 μ.β. επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Πειραιώς Financial Holdings στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Συνυπολογίζοντας και τις υπογραφείσες συναλλαγές Mayfair (ανακοινώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2021) και Sunrise II (ανακοινώθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2021), ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Πειραιώς Financial Holdings θα ενισχυθεί περισσότερο από 100 μ.β. σε σχέση με τον δείκτη της 30ης Σεπτεμβρίου 2021, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η οργανική παραγωγή κεφαλαίου του 4ου τριμήνου 2021 και η αναμενόμενη επίπτωση από τη συναλλαγή Thalis (απόσχιση της δραστηριότητας των υπηρεσιών αποδοχής καρτών), η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 1ο Τρίμηνο του 2022.

Διαβάστε επίσης

Τράπεζα Πειραιώς: Στην DK το πακέτο ναυτιλιακών δανείων DORYΣΧΟΛΙΑ