Βασίλης Μηλιώνης

Εκατόν είκοσι ένα εκατομμύρια ευρώ παρέμειναν για πέντε χρόνια «αραχνιασμένα» και αναξιοποίητα σε δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιρειών Energa-Hellas...