πανδημία

Η κλιμάκωση των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας και η ένταξη περισσότερων περιοχών στις ζώνες αυξημένου κινδύνου προκαλούν κατακόρυφη αύξηση...