οπτική ίνα

Επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων έχουν δρομολογήσει οι μεγάλοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι για την ανάπτυξη του ελληνικού δικτύου, με το ίντερνετ στην...