• Business

  Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Voucher για οπτική ίνα σε 120.000 κτίρια – Πώς το παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι

  Κυριάκος Πιερρακάκης

  Κυριάκος Πιερρακάκης


  Με στόχο να «πιάσει» η Ελλάδα τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διαθεσιμότητα και διείσδυση των ευρυζωνικών δικτύων υπερ-υψηλών ταχυτήτων, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τρέχει πλέον δράση για την προμήθεια vouchers, συνολικούς ύψους 100 εκατ. ευρώ, με σκοπό την ψηφιακή «ανάπλαση» 120.000 κτιρίων.

  Το έργο, που προκηρύχθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας και χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, έχει ως βασικό σκοπό την τοποθέτηση οπτικών ινών σε κτίρια. Ουσιαστικά το πρόγραμμα Smart Readiness, όπως είναι η ονομασία του έργου, επιχορηγεί την πραγματοποίηση εργασιών που αφορούν στην εγκατάσταση υποδομών που θα διευκολύνουν τη μετατροπή ενός κτιρίου σε «έξυπνο», παρέχοντας επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την κάλυψη μέρους του κόστους των σχετικών εργασιών.

  Το εν λόγω έργο ήταν ένα από τα μεγάλα προγράμματα που είχε να αναλάβει να τρέξει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς καθίσταται πλέον αναγκαία η ύπαρξη σύγχρονων ψηφιακών κτιρίων.

  Η συγκεκριμένη δράση είναι κάτι σαν το market pass. Με το πρόγραμμα αυτό, παρέχονται επιταγές (vouchers) οι οποίες δίνονται στους διαχειριστές πολυκατοικιών ή σε ενοίκους μονοκατοικίας για να αναβαθμίσουν την εσωτερική καλωδίωση των κτιρίων προκειμένου να μπορούν να λάβουν ευρυζωνικές υπηρεσίες υπερυψηλών ταχυτήτων, να εγκαταστήσουν υποδομές για τη διασύνδεση νέων «έξυπνων» μετρητών αλλά και να λάβουν δράσεις που αφορούν στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των βασικότερων κοινόχρηστων εγκαταστάσεων των κτιρίων.

  Η συνολική αξία των Vouchers ανέρχεται στα 100 εκατ. ευρώ, με το ποσό που θα λάβει κάθε πολυκατοικία ή μονοκατοικία, να καθορίζεται ανάλογα με το είδος των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν και τα ειδικά χαρακτηριστικά των κτιρίων. Το Πρόγραμμα Smart Readiness στοχεύει στην «έξυπνη ετοιμότητα» αντιμετωπίζοντας ολιστικά το πρόβλημα του ελλείματος σύγχρονων υποδομών στα κτίρια της χώρας.

  Τα επιλέξιμα κτίρια

  Για να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι την επιδότηση, τα κτίρια θα πρέπει να πληρούν δύο προϋποθέσεις.

  Η πρώτη είναι το κτίριο να βρίσκεται εντός της Περιοχής Παρέμβασης, την οποία ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να τη δει μέσα από ένα σύστημα, στο οποίο βάζει την ακριβή τοποθεσία της πολυκατοικίας ή μονοκατοικίας. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι το κτίριο να μην διαθέτει ενδοκτιριακή οπτική καλωδίωση.

  Η Περιοχή Παρέμβασης περιλαμβάνει όλα τα κτήρια από τα οποία διέρχεται ή πρόκειται να διέρχεται έως το 2026, δίκτυο που αναπτύσσεται μέσω ιδιωτικών ή δημόσιων επενδύσεων που μπορεί να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες άμεσα αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps καθώς και οποιοδήποτε άλλο κτήριο βρίσκεται σε απόσταση έως 1000 μέτρα από τα κτήρια.

  Τα κτίρια θα προκύπτουν με βάση τα στοιχεία που θα υποβάλλονται από τους Παρόχους Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, όσο συχνά είναι αναγκαίο. Για το σκοπό αυτό, οι πάροχοι που επιθυμούν να δηλώσουν σημεία κάλυψης θα πρέπει να έχουν εγγραφεί αφενός στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος, αφετέρου στο Πληροφοριακό Σύστημα «Χάρτης Ευρυζωνικότητας και Μητρώο Δικτύων (ΧΕΜΔ)» του Υ.ΨΗ.ΔΙΑ, μέσω του οποίου θα ενημερώνεται το Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος.

  Πως δίνονται τα vouchers

  Το voucher είναι άυλη επιταγή συγκεκριμένης ονομαστικής αξίας η οποία δίδεται με τη μορφή οκταψήφιου κωδικού, που εκδίδεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος από τον φορέα που θα πραγματοποιήσει τις εργασίες (Εγκαταστάτης) και αντιστοιχεί σε μέρος του κόστους των επιλέξιμων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν.

  Το Voucher εκδίδεται στο όνομα του Διαχειριστή και δύναται να εξαργυρωθεί από τον Εγκαταστάτη, ενώ η ονομαστική αξία της θα καθοριστεί ανάλογα με το είδος των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν και τα ειδικά χαρακτηριστικά των κτιρίων. Μάλιστα το voucher μπορεί να εκδοθεί για ένα μόνο κτίριο και μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της δράσης.

  Για να δοθούν τα vouchers ο διαχειριστής θα πρέπει καταθέτει τα στοιχεία του κτιρίου μέσα από μια συγκεκριμένη πλατφόρμα και εκεί θα του βγάλει και τους παρόχους που μπορούν να αναλάβουν τις εργασίες. Η επιλογή του Εγκαταστάτη γίνεται ελεύθερα μεταξύ των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εγκαταστατών του Προγράμματος το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Ο εγκαταστάτης από την πλευρά του, μετά από επικοινωνία με τον διαχειριστή, πηγαίνει στο κτίριο όπου κάνει «αυτοψία», για να προσδιορίζει επακριβώς τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν και υποβάλλει την προσφορά του.

  Κατόπιν αποδοχής της σχετικής προσφοράς για την πραγματοποίηση των εργασιών από το Διαχειριστή, ο Εγκαταστάτης μπορεί να εκκινήσει τη διαδικασία αίτησης έκδοσης Voucher. Ο Εγκαταστάτης αφού ταυτοποιηθεί, επιλέγει το κτίριο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει Αίτηση Έκδοσης Voucher.

  Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο εγκαταστάτης εκδίδει το νόμιμο παραστατικό για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες (απόδειξη παροχής υπηρεσιών, απόδειξη πώλησης εξοπλισμού/υλικών). Εφόσον, το συνολικό κόστος εργασιών υπερβαίνει την αξία του Voucher τότε η διαφορά καταβάλλεται από τον Διαχειριστή απευθείας στον εγκαταστάτη.

  Διαβάστε επίσης:

  Κ. Πιερρακάκης: Τα έργα των 100 εκατ. ευρώ στο παρά πέντε των εκλογών

  Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Προχωρά η χαρτογράφηση του δικτύου επικοινωνιών  ΣΧΟΛΙΑ