Μανόλης Κορρές

Στο ζήτημα των έργων βελτίωσης της προσβασιμότητας των ατόμων με κινητικά προβλήματα στην Ακρόπολη επανέρχεται το υπουργείο Πολιτισμού και...