λεωφορεία

Ολοκληρώνεται σταδιακά η προετοιμασία για τη διαγωνιστική διαδικασία σχετικά με την προμήθευση 750 νέων, σύγχρονων λεωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, που...