Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Μαριάννα Λάτση

Τα έργα αφορούν προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ή/και αναβάθμιση υποδομών, στοχεύοντας στην κάλυψη επιτακτικών αναγκών στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.