Καινοτομία

Ελληνική Παραγωγή: Απειλή για την ανάπτυξη η αύξηση του ενεργειακού κόστους στη μεταποίηση

Αναφερόμενος   στο ζήτημα σύγκρισης της βιομηχανίας με τον τουρισμό, που τίθεται συχνά τον τελευταίο καιρό.είπε ότι είναι λάθος...