• Business

  Ποιο είναι το «κλειδί» της επιτυχίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων;

  • NewsRoom

  Με τις περιβαλλοντικές ανησυχίες να βρίσκονται ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη σημασία της υιοθέτησης βιώσιμων πρακτικών καθώς τους προσφέρουν σημαντικά οφέλη.

  Με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) να διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, η ικανότητά τους να μετασχηματίζονται και να αγκαλιάζουν ταυτόχρονα την «ιδέα» της βιωσιμότητας μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επιτυχία τους και τη συνολική ευημερία του πλανήτη.

  Ευθυγραμμίζοντας τις προσπάθειές τους για επιχειρηματικό μετασχηματισμό με βιώσιμες πρακτικές, οι ΜμΕ μπορούν να ξεκλειδώσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια αγορά με ολοένα πιο αυξημένες οικολογικές ανησυχίες.

  Περιβαλλοντολογικά οφέλη

  Ένα από τα βασικά οφέλη της ενσωμάτωσης της βιωσιμότητας στο ταξίδι μετασχηματισμού μιας ΜμΕ είναι ο θετικός αντίκτυπος που προκύπτει για το περιβάλλον.

  Εφαρμόζοντας πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, όπως η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η ελαχιστοποίηση της παραγωγής απορριμμάτων ή η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι ΜμΕ μπορούν να μειώσουν σημαντικά το αποτύπωμα του άνθρακα και να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

  Αυτό όχι μόνο βοηθά στη διατήρηση των φυσικών πόρων, αλλά και μετριάζει τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, δίνοντας την υπόσχεση για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

  Ενίσχυση της σχέσης με τους καταναλωτές

  Η υιοθέτηση της βιωσιμότητας μπορεί να ενισχύσει τη φήμη ενός brand καθώς και τη σχέση του με τους πελάτες του.

  Οι σημερινοί καταναλωτές συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο των αγοραστικών τους αποφάσεων.

  Αναζητούν ενεργά επιχειρήσεις που δίνουν προτεραιότητα στη βιωσιμότητα και είναι πιο πιθανό να υποστηρίξουν εταιρείες που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες τους.

  Υιοθετώντας βιώσιμες πρακτικές, οι ΜμΕ μπορούν να προσελκύσουν αυτό το ολοένα και αυξανόμενο κομμάτι καταναλωτών με περιβαλλοντολογική συνείδηση.

  Για παράδειγμα, ένας μικρός κατασκευαστής ρούχων μπορεί με τις επιλογές του να προσελκύσει πελάτες που δίνουν προτεραιότητα σε βιώσιμες επιλογές μόδας, κερδίζοντας έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι εταιρειών που είναι λιγότερο ευαισθητοποιημένες.

  Προώθηση καινοτομίας

  H υιοθέτηση μιας βιώσιμης νοοτροπίας ανοίγει τον δρόμο για την καινοτομία στις ΜμΕ.

  Οι προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν όσον αφορά την αειφορία απαιτούν συχνά δημιουργικές λύσεις, οι οποίες μπορούν να εμπνεύσουν τις ΜμΕ να σκεφτούν έξω από το πλαίσιο και να αναπτύξουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες.

  Θεωρώντας τη βιωσιμότητα ως βασική αξία, οι ΜμΕ μπορούν να καλλιεργήσουν μία κουλτούρα καινοτομίας και να ενθαρρύνουν το προσωπικό τους να δουλέψει πάνω σε νέες ιδέες που προσφέρουν λύσεις σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

  Ευκαιρίες χρηματοδότησης ώστε μία ΜμΕ να υποστηρίξει τη βιωσιμότητα

  Η ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να απαιτήσει κάποιες αρχικές επενδύσεις και λειτουργικές προσαρμογές. Ωστόσο, τα μακροπρόθεσμα οφέλη αντισταθμίζουν το βραχυπρόθεσμο κόστος.

  Είναι σημαντικό για μία επιχείρηση να μπορεί να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες και προγράμματα, ώστε να έχει πρόσβαση σε επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις για την υποστήριξη πράσινων πρωτοβουλιών.

  Έτσι, τώρα μπορείτε να χρηματοδοτήσετε την επιχείρησή σας για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών με μηδενικό επιτόκιο για το 40% του δανείου, μέσα από τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου «Business Growth Fund» της ΕΑΤ.

  Σας προσφέρεται 40% άτοκη χρηματοδότηση και δυνατότητα επιδότησης επιτοκίου 3% για τα δύο πρώτα έτη για το υπόλοιπο ποσό του δανείου.

  Τα προσφερόμενα προγράμματα τα οποία είναι σε ισχύ είναι τα:

  Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-Financing Loans), για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση.
  Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-Financing Loans), για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που σχετίζονται με την ψηφιακή αναβάθμιση.

  Τα Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-Financing Loans) περιλαμβάνουν προγράμματα που καλύπτουν μία μεγάλη γκάμα δαπανών.

  Στο υποπρόγραμμα Green Mobility οι δαπάνες που καλύπτει ενδεικτικά το πρόγραμμα είναι:
  – Υποδομές φόρτισης οχημάτων μηδενικών ρύπων (& αποθήκευση μέσω ΑΠΕ).
  – Αναβάθμιση/επέκταση υφιστάμενων σταθμών ενέργειας σε σταθμούς φόρτισης

  Στο υποπρόγραμμα Green Energy οι δαπάνες που καλύπτει ενδεικτικά το πρόγραμμα είναι:
  – Αγορά εξοπλισμού ενεργειακής απόδοσης.
  – Δαπάνες R&D, πιστοποιήσεις, μελέτες ανακύκλωσης υλικών, αναβαθμίσεις κ.α
  – Χρηματοδότηση ESCοs.

  Στο υποπρόγραμμα Green Renewable Εnergy οι δαπάνες που καλύπτει ενδεικτικά το πρόγραμμα είναι:
  – Αγορά/εγκατάσταση εξοπλισμού
  – Διαμόρφωση χώρου για την παραγωγή ηλιακής, αιολικής, γεωθερμικής, υδροηλεκτρικής ενέργειας, βιομάζα κ.ά.

  Δημιουργώντας μια σταθερή βάση για το μέλλον

  Ο μετασχηματισμός μιας μικρομεσαίας επιχείρησης και η υιοθέτηση των αρχών της βιωσιμότητας, είναι επιτακτική ανάγκη στις μέρες μας, καθώς προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες.

  Υιοθετώντας βιώσιμες πρακτικές, οι ΜμΕ μπορούν όχι μόνο να ενισχύσουν τη φήμη τους και να μειώσουν κόστη, αλλά και να προωθήσουν την καινοτομία, δημιουργώντας μια σταθερή βάση για μακροπρόθεσμη επιτυχία και ανταγωνιστικότητα.

  Καθώς πλοηγούμαστε στις προκλήσεις ενός ταχέως μεταβαλλόμενου κόσμου, η άρρηκτη σύνδεση μεταξύ του μετασχηματισμού των ΜμΕ και της βιωσιμότητας δίνει το βήμα για ένα μέλλον με μεγαλύτερες αντοχές, περισσότερη δημιουργικότητα και, φυσικά, έναν καλύτερο πλανήτη.