Γιάννης Αγγελικούσης

Οι ναυτιλιακές των εφοπλιστών Γιάννη Αγγελικούση και Πήτερ Λιβανού, περιλαμβάνονται στις επτά εταιρείες που επιλέχθηκαν για να συμμετέχουν στην...

Το φαινόμενο της καραμπόλας δείχνει να εξελίσσεται στη ναυτιλιακή αγορά μέσα από σειρά γεγονότων που δημιουργούν αλυσιδωτές αντιδράσεις φέρνοντας...