• Ford Motor Ελλάς

    Η Ford Motor Ελλάς είναι υποστηρικτής της πρωτοβουλίας «Clean Ocean – Συνεισφέρουμε σ’ ένα πιο βιώσιμο μέλλον».