Εθνική Τράπεζα

Οι δύο πρώτες ευνοϊκές ρυθμίσεις για «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια, μετά από αιτήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ολοκληρώθηκε...