εταιρεία

Ένα πρωτοποριακό μοντέλο εργασίας εισήγαγε εταιρεία της Ν. Ζηλανδίας, με στόχο την αποδοτικότερη εργασία των υπαλλήλων της. Το μοντέλο...