• έρευνα

    Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) γνωστοποίησε την υλοποίηση έρευνας με αντικείμενο τη νησιωτική επιχειρηματικότητα