Επιτροπές

Χαράλαμπος Γκότσης. Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. (δεύτερος από δεξιά )

Οι Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς Ελλάδας και Κύπρου συναντήθηκαν στην Κυπριακή πρωτεύουσα, τη Λευκωσία, συζητώντας διεξοδικά για τις πιθανότητες περαιτέρω διεύρυνσης της...