Οικονομία

ΑΑΔΕ: Επιλογή υποθέσεων με point system-Ποιοι Έλληνες μπαίνουν στο στόχαστρο για φοροδιαφυγή

Γιώργος Πιτσιλής, επικεφαλής ΑΑΔΕ


«Σηκώνουν τα μανίκια» οι ελεγκτικές αρχές, μετά από εντολή του διοικητή της της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, για σύνταξη λιστών με τις φορολογικές υποθέσεις εκείνες, οι οποίες έχουν μεγαλύτερα περιθώρια εισπράξεων για να πάρουν σειρά έλεγχοι κατά προτεραιότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο η ΑΑΔΕ με στόχο την αξιολόγηση, καταγραφή και ελεγκτική αξιοποίηση των πληροφοριακών δελτίων (καταγγελιών ή πληροφοριών για φοροδιαφυγή) συστήνει τριμελείς επιτροπές σε Ελεγκτικά Κέντρα και Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξεως.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή:

 • Στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και σε κάθε Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξεως συστήνονται τριμελείς επιτροπές για την αξιολόγηση και την καταγραφή των πληροφοριακών δελτίων, τόσο των υφιστάμενων, όσο και αυτών που εισάγονται, στις ανωτέρω Υπηρεσίες, με σκοπό την περαιτέρω ελεγκτική αξιοποίηση αυτών.
 • Σε κάθε Επιτροπή θα πρέπει να οριστεί ως Πρόεδρος ο εκάστοτε Προϊστάμενος της κάθε υπηρεσίας και ως μέλη ο εκάστοτε Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης και ο εκάστοτε Προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου/Ελέγχων, κατά περίπτωση.
 • Ο Προϊστάμενος κάθε φοροελεγκτικής υπηρεσίας και Πρόεδρος της Επιτροπής, πριν από τη συνεδρίασή της, οφείλει να:
  – μεριμνά για τη συγκέντρωση των πληροφοριακών δελτίων που θα αξιολογηθούν σε αυτήν και για την κλήση των μελών/αξιολογητών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
  – ελέγχει, κατά το δυνατόν, εάν μεταξύ των πληροφοριακών δελτίων που θα εξετασθούν, υφίστανται πληροφοριακά δελτία διαφορετικής ελεγκτικής αρμοδιότητας και, στην περίπτωση αυτή, τα διαβιβάζει αμέσως στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία, χωρίς αξιολόγηση και καταχώριση αυτών στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.).
 • Οι ανωτέρω Επιτροπές θα πρέπει να μεριμνούν για την καταχώρηση σε ηλεκτρονική εφαρμογή της Δ.ΗΛΕ.Δ. των υφιστάμενων εκκρεμών Πληροφοριακών Δελτίων, όσο και αυτών που εισέρχονται στην κάθε φοροελεγκτική υπηρεσία.

Ειδικότερα, ως προς το ενδιαφέρον τίθενται οι παρακάτω αντίστοιχες τιμές βαθμών αξιολόγησης: Υποθέσεις στις οποίες εκτιμάται πως χρειάζεται άμεση /ταχεία επέμβαση βαθμολογούνται με 3, όταν το ενδιαφέρον είναι «σημαντικό» ο βαθμός είναι 2, αν πάρει 1 η υπόθεση σημαίνει ότι έχει «μικρό ενδιαφέρον» και στο 0 δεν χρειάζεται επεξήγηση, δεν υπάρχει λόγος να χάνετε τον καιρό σας (άνευ ενδιαφέροντος).

Αξιολόγηση ως προς το ενδιαφέρον

 • Άνευ ενδιαφέροντος 0
 • Απλό – Μικρού ενδιαφέροντος 1
 • Ενδιαφέρον – Σημαντικό 2
 • Άμεση/ Ταχεία επέμβαση 3

Η προθεσμία για να βαθμολογηθούν όλα τα πληροφοριακά δελτία (υφιστάμενα και όσα προκύψουν έως τις 13 Σεπτεμβρίου) λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου και μετά, ανά 10ήμερο, ό,τι καινούργιο προκύπτει βαθμολογείται και παίρνει σειρά για έλεγχο.

Τα υφιστάμενα εκκρεμή πληροφοριακά δελτία ανά Υπηρεσία, θα πρέπει να αξιολογούνται και να καταχωρούνται σε σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή, κατά τα ανωτέρω, αρχής γενομένης από τα πιο πρόσφατα και κατά φθίνουσα σειρά παλαιότητας, λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων στις περί παραγραφής διατάξεις.

Στο σώμα εκάστου πληροφοριακού δελτίου τίθεται επισημείωση με την ημερομηνία αξιολόγησης, τον βαθμό αξιολόγησης κάθε μέλους και τον αυτοτελή αύξοντα αριθμό αυτού, κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση της ίδιας ημερομηνίας, η οποία μονογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ή τον Αναπληρωτή του, αντίστοιχα και τον Γραμματέα αυτής.

Ως τελικός βαθμός αξιολόγησης του πληροφοριακού δελτίου, ο οποίος αναγράφεται διακριτά επί του σώματος αυτού, θεωρείται ο βαθμός που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των εισηγήσεων των μελών της Επιτροπής και σε περίπτωση διαφωνίας των μελών ο βαθμός που εισηγείται ο Πρόεδρος αυτής.

Ποιοι βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη

1. Μεγάλες αποκλίσεις δηλωθέντων εσόδων και δαπανών σε σχέση με τον μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων και δαπανών που έχουν καταγραφεί για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα.

2. «Αποχή» από την υποχρέωση δήλωσης επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού.

3. «Αμνησία» έναντι της υποχρέωσης δήλωσης των συσκευών POS που διαθέτουν στο έντυπο Ε3.

Το έντυπο Ε3 προσφέρει πλέον πληθώρα στοιχείων για στατιστική επεξεργασία αλλά και ενδείξεων πιθανής φοροδιαφυγής στους ελεγκτές της φορολογικής διοίκησης.

Από τα έντυπα Ε3 που υποβλήθηκαν πέρυσι μαζί με το βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ αξιοποιούν τα ποσά των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων και κυρίως των δαπανών που αναγνωρίστηκαν για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται σε στατιστική επεξεργασία, προκειμένου να βγουν συμπεράσματα για τους μέσους όρους ακαθάριστων εσόδων και δαπανών ανά κατηγορία επιχειρηματικής και επαγγελματικής δραστηριότητας. Οι περιπτώσεις φορολογικών υποθέσεων στις οποίες θα εντοπιστούν σημαντικές αποκλίσεις από τους μέσους όρους που θα έχουν καταγραφεί, αυξάνουν τους πόντους στο point system των ελέγχων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Πώς το «πλαστικό χρήμα» παγίδεψε χιλιάδες φορολογούμενους

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΑΑΔΕ: Ανοίγει ο δρόμος για αυτοματοποιημένες και στοχευμένες κατασχέσεις στις τραπεζικές θυρίδες

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Νέα φορολογική αφαίμαξη: Επιπλέον φόροι 3 δισ. ευρώ λόγω μείωσης αφορολογήτου


ΣΧΟΛΙΑ